Aktivitetsstöd

En person som deltar i något av Arbetsförmedlingens program efter den 1 januari 2018 och får studiestöd eller studiestartsstöd kan inte få aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning för samma tid.

Beskrivning av rutin för tid innan ikraftträdande av nytt regelverk, finns under rubriken ”Före den 1 januari 2018.”

Efter den 1 januari 2018


Vilka frågor ska Försäkringskassan svara på?

När CSN ska samordna ersättningen för studiestöd med ersättningen från Försäkringskassan kan de kontakta Försäkringskassan för att få svar på

 • om en person är beviljad aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning
 • under vilken period som personen ska delta eller har deltagit i ett program
 • vilken omfattning programmet har.

 

Vilka frågor ska CSN svara på?

Om Försäkringskassan frågar ska CSN svara på

 • om de har betalat ut studiestöd eller studiestartsstöd
 • för vilken period som de har betalat ut studiestöd eller studiestartsstöd
 • i vilken omfattning de har betalat ut studiestöd eller studiestartsstöd.

 

Före den 1 januari 2018


Vilka frågor ska Försäkringskassan svara på?

När CSN ska samordna ersättningen för studiestöd med ersättningen från Försäkringskassan kan de kontakta Försäkringskassan för att få svar på

 • om en person är beviljad aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning
 • under vilken period som en person ska delta eller har deltagit i ett program
 • i vilken omfattning som Försäkringskassan har beviljat ersättning.


När en person deltar i programmet jobbgaranti för ungdomar ska CSN kontrollera med deltagaren vilken ersättningsform som han eller hon vill behålla.

 

Vilka frågor ska CSN svara på?

Om Försäkringskassan frågar ska CSN svara på

 • om de har betalat ut studiestöd
 • för vilken period som de har betalat ut studiestöd
 • i vilken omfattning de har betalat ut studiestöd
 • vilket belopp som har betalats ut

 

Vad ska Försäkringskassan informera om?

Om Försäkringskassan och CSN har betalat ut aktivitetsstöd och studiestöd för samma period så ska Försäkringskassan minska aktivitetsstödet. Om CSN beviljar studie förmån retroaktivt för tid som sammanfaller med aktivitetsstöd, så är det CSN som ska reglera skulden. Försäkringskassan ska meddela CSN om

 • hela studiestödsbeloppet har räknats av
 • om en del av studiestödsbeloppet har räknats av. Det kan till exempel vara när aktivitetsstödsbeloppet är så lågt att hela avräkningsbeloppet inte kan räknas av innan programmet är slut. Deltagaren behöver inte informeras om det
 • deltagaren har avslutat programmet
 • deltagaren inte har påbörjat programmet.