Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Nyheter

Den här sidan vänder sig till dig som är kommunal eller privat assistansanordnare och till dig som anställer dina assistenter själv. Här samlar vi senaste nytt om utbetalning av assistansersättning och information om hur det påverkar dig som ska redovisa till oss.

Vill du få nyhetsbrev från oss kring aktuella frågor avseende assistansersättningen? Fyll i din e-postadress i formuläret så är du med på utskickslistan. Du kan när som helst avsluta prenumerationen, det finns en länk för det i nyhetsbrevet.

Anmäl din e-postadress

Så här behandlar vi dina personuppgifter

När du anmäler dig samtycker du till att din e-postadress sparas i Försäkringskassans prenumerationsregister. Vi använder registret för utskick om assistansersättningen och vi lämnar inte dina uppgifter vidare till tredje part.

 

Aktuell information för assistansanordnare

2021

En del funktioner i blanketten FK3059 Tidsredovisning fungerar dåligt i vissa webbläsare, till exempel Chrome eller Edge. Du kan prova att öppna blanketten i Explorer eller spara ned den på din dator innan du börjar fylla i. Vi arbetar med att lösa frågan och återkommer när vi har mer information.

 

Regeringen föreslår ändringar i lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och i socialförsäkringsbalken (SFB). Ändringarna innebär att det inte längre blir tillåtet att köpa assistans av en privat assistansanordnare som saknar tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att bedriva verksamhet med personlig assistans. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2021.

Lagändringen innebär också en utökad skyldighet för Försäkringskassan, och kommunerna, att anmäla till IVO. Precis som tidigare ska anmälan göras till IVO om det finns anledning att anta att lämpligheten för en anordnare med tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans kan ifrågasättas. Nytt är att anmälan till IVO även ska göras om det finns anledning att anta att en enskild bedriver yrkesmässig verksamhet med personlig assistans utan tillstånd från IVO.

 

Nu har riksdagen beslutat om lagändringen som innebär att ersättning för personlig assistans inte kommer betalas ut om assistansen utförs av en privat anordnare som saknar tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg, IVO. De nya reglerna börjar gälla den 1 november men det är två saker vi redan nu vill göra er uppmärksamma på:

 • Den assistans som utförts innan den 1 november hanteras enligt dagens regelverk, även om utbetalning sker efter den 1 november.
 • Det finns en generell tidsfrist inskriven i lagen som ger en assistansberättigad rimlig tid att byta anordnare efter ett tillstånd återkallats. Den kallas tvåveckorsfristen och innebär att ersättning kan betalas ut för assistans som utförs två veckor efter den dag som den assistansberättigade underrättades om att tillståndet har återkallats. Om det finns särskilda skäl kan ersättningen betalas ut längre.
 

Regeringen har fattat beslut om en ny period för ersättning av kostnader för skyddsutrustning. Den nya ersättningsperioden gäller kostnader du haft 1 maj till och med 30 september 2021. Du hittar mer information samt ansökningsblankett på sidan om skyddsutrustning för personliga assistenter.

Ersättning för skyddsutrustning för personliga assistenter i samband med covid-19

 

Försäkringskassan håller på att utveckla tjänsten Elektronisk räkning, E-RÄK. Tjänsten gör det möjligt att skicka in räkning för utförd assistans via sin assistansanordnare. Den som är beviljad assistansersättning eller dennes ställföreträdare ska elektroniskt kunna skriva under och skicka in uppgifterna till Försäkringskassan. Planen är att tjänsten ska finnas på plats våren 2022.

Mer information finns på sida om E-RÄK, där kan ni hålla er uppdaterade med nyheter om tjänsten.

E-RÄK

 

På grund av coronaviruset har riksdag och regering infört tillfälliga regler. Det innebär att alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden som de har redovisat i arbetsgivardeklarationen perioden april–juli 2020. För redovisningsperioden augusti till och med september 2021 gäller en annan beräkning. Kostnaden för sjuklön ersätts enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren haft.

Privat assistansanordnare

Är du privat eller kommunal assistansanordnare gäller samma regler som för övriga arbetsgivare, det vill säga staten ersätter dig för sjuklönekostnaderna du redovisar i arbetsgivardeklarationen för april–juli 2020. Information om vilka merkostnader som inte ersätts av staten för personliga assistenter hittar du på SKR:s hemsida.

För augusti 2020–september 2021 ersätts sjuklönekostnader av staten enligt procentsats. Den del som inte ersätts av staten ska redovisas som vanligt. Det vill säga om du är en privat assistansanordnare ska du redovisa de sjuklönekostnader som inte ersätts av staten till kommunen.

Information på SKR:s webbplats:

Stöd för funktionshinderomsorgen med anledning av covid-19 (skr.se)

För dig som anställer dina assistenter själv

När du som egen arbetsgivare betalar ut sjuklön till dina assistenter jämställs den tiden med tid för vilken assistans har lämnats enligt 51 kap. 14 § SFB. Du redovisar alltså även den tiden som tid som assistans har utförts till Försäkringskassan (6 § förordningen [1993:1091] om assistansersättning).

Men under april–juli 2020 kan du välja att redovisa sjuklönekostnader i arbetsgivardeklarationen och få ersättning via ditt skattekonto. Du ska då inte redovisa assistentens sjuklöneperiod som tid som assistans har utförts, och inte heller redovisa sjuklönekostnader som en kostnad för den utförda assistansen.

Under augusti 2020–september 2021 kan du välja att redovisa delar av sjuklönekostnaden enligt de tillfälliga reglerna, och den andra delen kan du redovisa till Försäkringskassan som kostnad för utförd assistans. Du får inte redovisa samma sjuklönekostnader både som tid som assistans har utförts och via arbetsgivardeklarationen.

Du hittar övergripande information utifrån pandemin på vår samlingssida:

Coronaviruset – det här gäller

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på 0771-17 90 00.

 

Natten mellan lördag den 27 och söndag den 28 mars gick vi över till sommartid, klockan drogs fram en timme. Det innebär att klockslaget mellan 02.00 till 03.00 under natten till söndag den 28 mars inte finns. Assistenter som jobbade natten mellan den 27 och 28 mars registrerar sin arbetstid som vanligt med korrekta klockslag. Den assistansberättigade ska dock på räkningen räkna bort en timme om assistans har utförts mellan klockan 02:00 och 03:00 vid tidsomställningen. Försäkringskassans IT-system läser av tidsraderna för datum och klockslag i tidsredovisningen och gör en egen summering av arbetad tid. Vårt system kommer automatiskt att ta bort en timme vid tidsomställningen.

Exempel

En assistent har utfört assistans mellan klockan 00:00 och 04:00. Assistenten redovisar korrekt tid i tidsredovisningen, utan hänsyn till tidsomställningen. Faktisk utförd assistans som kan ligga till grund för utbetalning är tre timmar eftersom tiden mellan klockan 02.00 och 03.00 inte finns. Den assistansberättigade personen anger tre timmar på räkningen

 

Idag den 6 april börja en ny ersättningsperiod för skyddsutrustning att gälla. Den nya perioden avser kostnader som uppstått 1 december 2020 till och med 30 april 2021. Ersättning kan lämnas med som mest 2 500 kronor per person som har assistansersättning och ansökan ska vara hos Försäkringskassan senast den 31 maj.

Du hittar mer information samt en uppdaterad ansökningsblanketten på informationssidan.

Ersättning för skyddsutrustning för personliga assistenter i samband med covid-19

 

2020

I går fattade regeringen beslut om ersättning för skyddsutrustning för personliga assistenter kopplat till covid-19.
Ansökningstiden är 1 december - 15 december. Du hittar mer information via länken nedan, där kan du också ladda ner ansökningsblanketten.

Ersättning för skyddsutrustning för personliga assistenter i samband med covid-19

 

Den 16 november lanserar vi en ny e-tjänst där du kan lämna uppgifter om en assistent, vi kallar den E-IOA. I den kan ni lämna samma uppgifter som ni tidigare fick göra via blankett och vi hoppas det här ska minska administrationen både för er och för oss. E-tjänsten kommer korta handläggningen och minska risken för försenade utbetalningar. Precis som för andra e-tjänster kopplade till assistansen bygger det här på att den som bygger era administrativa system sluter avtal med oss och ansluter sig.

För er som inte använder en systemleverantör, eller använder en som inte har avtal med oss kommer det fortfarande gå bra att lämna uppgifterna via dagens blankett eller genom arbetsgivartjänsten som finns på vår webbplats. Ni väljer själva men tänk på att om ni använder E-tjänsten kommer behovet av komplettering minska och vi kan hantera ert ärende snabbare.

Tjänsten kommer finnas tillgänglig från den 16 november, du hittar mer information på vår sida för e-tjänster.

Elektronisk information om assistenten (E-IOA)

 

Försäkringskassan kommer inom kort publicera en ny version av blankett FK3066, Uppgifter om en personlig assistent. Det beror på att vi kommer börja tolka alla uppgifter på blanketten maskinellt. Ni som är systemleverantörer, och ni som har byggt in blanketten i ert system kan hämta blanketten från vår webbplats från och med den 16 november.

 

Regeringen har föreslagit att privata anordnare av personlig assistans ska kunna ansöka om ersättning för skyddsutrustning till följd av covid-19, förslaget är ute på remiss. Det finns inget beslut ännu och det går inte att ansöka om ersättningen. Vi kommer löpande uppdatera informationen här.

 

Assistenter som jobbade natten mellan den 24 och 25 oktober registrerar sin arbetstid som vanligt med korrekta klockslag. Den assistansberättigade personen ska dock på räkningen lägga på en timme extra om assistans har utförts mellan klockan 02:00 och 03:00 både före och efter tidsomställningen. Vi läser av tidsraderna för datum och klockslag i tidsredovisningen och gör en egen summering av arbetad tid. Vårt system kommer automatiskt att lägga till en extra timme för att kompensera övergången till vintertid.

Ett exempel är: En assistent har utfört assistans mellan klockan 00:00 och 04:00. Assistenten redovisar korrekt tid i tidsredovisningen, utan hänsyn till tidsomställningen. Faktisk utförd assistans som kan ligga till grund för utbetalning är fem timmar eftersom tiden mellan klockan 02.00 och 03.00 har utförts två gånger. Den assistansberättigade personen anger fem timmar på räkningen

 

När en uppdragsgivare lämnar uppgifter om en assistent till Försäkringskassan via e-tjänst eller på blankett FK3066 ska bland annat anställningsdatum anges. Observera att anställningsdatum avser det datum då assistenten enligt sitt anställningsavtal började arbeta hos anordnaren, inte det datum då assistenten började arbeta hos den enskilda brukaren.

 

Vi har upptäckt att betalningsunderlag avseende de 20 första assistanstimmarna per vecka inte kommit fram till flera kommuner. Det gäller underlaget som skulle ha kommit kommuner tillhanda senast den 15 augusti med betalningsreferens ”XXXX-202008-XXXX”.

Vi kommer göra ett nytt utskick av underlagen, och ni borde ha dem senast den 31 augusti och var uppmärksam på om ni redan har fått betalningsunderlag avseende augusti 2020, för att undvika dubbla inbetalningar. Vi kommer automatiskt ändra förfallodatumet till den 25 september även om det på underlaget fortfarande kommer stå 31 augusti, ni behöver inte begära en kopia eller att förfallodatum ändras för underlag som avser augusti 2020.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på 0771-17 90 00. Säg ”assistans” i talsvaret så kommer ni rätt.

 

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för de som måste avstå arbete för att undvika att smitta en närstående som ingår i en riskgrupp för covid-19. Det gäller bland annat anhörig som till viss del arbetar som personlig assistent till en vuxen person i en riskgrupp.

På vår samlingssida för information kopplad till coronaviruset kan du läsa mer om förutsättningarna för att få ersättningen samt vad som räknas som en riskgrupp.

Coronaviruset – det här gäller

 

Från och med idag den 1 juli kan samtliga hjälpmoment när det gäller andning och sondmatning vara assistansgrundande. En annan förändring är att hjälp som ingår i normalt föräldraansvar kan ge rätt till assistans för just andning och sondmatning. I samband med lagändringen har vi också publicerat en uppdaterad vägledning för assistansersättning. Du hittar den under rubriken 2003.

Kort om lagändringen

Vägledning för assistansersättning

 

Försäkringskassan har tidigare haft tre e-blanketter för assistansersättning på Mina sidor:

 • Ansökan om assistansersättning
 • Begäran om betalningsmottagare och anordnare för assistansersättning
 • Räkning för utförd assistans.

För att öka tillgängligheten för de som vill ansöka om, eller är beviljad assistansersättning, är de nu ersatta av e-tjänster. Förändringen påverkar inte er som utförare eller god man/förvaltare vad gäller till exempel administrativa rutiner eller arbete runt tidsredovisning.

 

Vi får många frågor kopplat till hur ni som anordnare ska agera i samband med situationen som råder nu, vi kommer fylla på listan löpande. Generell information om hur situationen med coronaviruset påverkar ersättningar och försäkringar via oss har vi samlat på en egen sida,

Coronaviruset – det här gäller

När ska uppgifter om den personliga assistenten lämnas

För att Försäkringskassan ska kunna betala ut assistansersättning för assistans som en assistent har utfört krävs uppgifter om den personliga assistenten (blankett 3066). Uppgifterna ska visserligen enligt so5-cialförsäkringsbalken lämnas redan innan assistans börjar utföras. Det är dock inte ett krav för att assistansersättning ska kunna betalas ut att uppgifterna har kommit in innan assistans började utföras. T ex om uppgifterna inte har kommit in när räkningen (FK 3057) skickas in finns det en risk att utbetalningen fördröjs.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på 0771-17 90 00.

Sjuklönekostnader för personliga assistenter

Är du privat eller kommunal assistansanordnare gäller samma regler som för övriga arbetsgivare, det vill säga staten ersätter dig för sjuklönekostnaderna du redovisar i arbetsgivardeklarationen från och med april 2020. Information om vilka merkostnader som inte ersätts av staten för personliga assistenter hittar du här på SKL:s hemsida.

Frågor och svar om funktionshinderomsorg med anledning av covid-19 (skr.se)

Du hittar också uppdaterad information på vår samlingssida,

Coronaviruset – det här gäller

För dig som anställer dina assistenter själv

När du som egen arbetsgivare betalar ut sjuklön till dina assistenter jämställs den tiden med tid för vilken assistans har lämnats enligt 51 kap. 14 § SFB. Du redovisar alltså även den tiden som tid som assistans har utförts till Försäkringskassan. (6 § förordningen [1993:1091]om assistansersättning)

Men under april, maj , juni och juli kan du istället välja att redovisa sjuklönekostnader enligt nedan.

Du kan redovisa sjuklönekostnader för april, maj, juni och juli i arbetsgivardeklarationen och få ersättning via ditt skattekonto. Du ska då inte redovisa assistentens sjuklöneperiod som tid som assistans har utförts, och inte heller redovisa sjuklönekostnader som en kostnad för den utförda assistansen

Coronaviruset-det här gäller

Du får inte redovisa samma sjuklönekostnader både som tid som assistans har utförts och via arbetsgivardeklarationen. Det beror på att du bara kan få ersättning för en sjuklönekostnad på ett av de två beskrivna tillvägagångsätten. Du måste alltså välja hur du vill begära ersättning för en viss sjuklönekostnad och redovisa den på det sättet.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på 0771-17 90 00.

Vad gäller om assistans har utförts av mer än en anordnare en månad?

Assistansanordnare och underleverantör

Om en assistansanordnare har använt en underleverantör för att utföra delar av assistansen under en månad ska assistansen redovisas på tidsredovisningar som vanligt. Anordnaren anger vem som är assistansanordnare och vem som är arbetsgivare för assistenten på blanketten. Kom ihåg att Försäkringskassan också behöver ha Uppgifter om assistenten (FK3066) där det framgår både anordnare och arbetsgivare. Räkningen för redovisningsmånaden skickas som vanligt in med månadens anspråk av den försäkrade.

Assistansanordnare och kommunen

Om kommunen under en månad har utfört delar av assistansen, och inte varit underleverantör till anordnaren, ska kommunen redovisa den del de har utfört på tidsredovisningar. Kom ihåg att Försäkringskassan också behöver ha Uppgifter om assistenten (FK3066) från kommunen. Den ordinarie anordnaren ska också redovisa sin utförda assistans på tidsredovisningar. Räkningen för redovisningsmånaden skickas som vanligt in med månadens anspråk på ersättningen av den försäkrade.

Eftersom det är två anordnare för en månad behöver Försäkringskassan betala ut assistansersättningen till den försäkrade som i sin tur får betala anordnarna. Försäkringskassan behöver utreda vem som ska ta emot ersättningen för månaden.

Den som anställer sina assistenter själv

Den som anställer sina assistenter själv kan i undantagsfall köpa viss assistans av en anordnare och trots det få utbetalning i förskott. Det ska då handla om ett tillfälligt köp av assistans. Köpet ska avse en kort tid och täcka ett särskilt behov av vikarie till dess en ny assistent har kunnat anställas. Försäkringskassan behöver då en kopia på ett avtal mellan den försäkrade och anordnaren. Kom ihåg att Försäkringskassan också behöver ha Uppgifter om assistenten (FK3066) där anordnare och arbetsgivare framgår. Räkningen för redovisningsmånaden skickas som vanligt in med månadens anspråk.

Om du under en längre period behöver köpa viss assistans får du ersättningen i efterskott.

 

Natten mellan lördag den 28 och söndag den 29 mars går vi över till sommartid, klockan dras fram en timme. Det innebär att klockslaget mellan 02.00 till 03.00 under natten till söndag den 29 mars inte finns. Det här påverkar hur tid ska registreras.

Så här ska tiden registreras

Assistenter som jobbade natten mellan den 28 och 29 mars registrerar sin arbetstid som vanligt med korrekta klockslag. Den assistansberättigade personen ska dock på räkningen räkna bort timme om assistans har utförts mellan klockan 02:00 och 03:00 vid tidsomställningen. Försäkringskassans IT-system läser av tidsraderna för datum och klockslag i tidsredovisningen och gör en egen summering av arbetad tid. Vårt system kommer automatiskt att ta bort en timme vid tidsomställningen.

Exempel

En assistent har utfört assistans mellan klockan 00:00 och 04:00. Assistenten redovisar korrekt tid i tidsredovisningen, utan hänsyn till tidsomställningen. Faktisk utförd assistans som kan ligga till grund för utbetalning är tre timmar eftersom tiden mellan klockan 02.00 och 03.00 inte finns. Den assistansberättigade personen anger tre timmar på räkningen.

 

Med anledning av corona/covid-19 kan det uppstå situationer där många medarbetare är sjuka samtidigt. Försäkringskassan kan inte betala ut assistansersättning om assistansen har utförts av någon på arbetstid som överstiger tiden som anges i vissa bestämmelser om arbetstid. Olika regler gäller beroende på om assistenterna är 1. anställda av någon annan än den försäkrade, till exempel kommunen eller ett assistansbolag, eller om 2. den försäkrade har anställt sina egna assistenter.

1. Annan arbetsgivare än den försäkrade

Om arbetsbelastningen blir hög under en period har du som arbetsgivare möjlighet att under vissa förutsättningar ha längre beräkningsperioder för assistenterna. En längre beräkningsperiod innebär att arbetstiden slås ut på en längre period. Men den genomsnittliga arbetstiden per vecka får inte överstiga 48 timmar. Du anger den nya beräkningsperioden vid nästa tidsredovisning på blankett 3059. Information om arbetstid och olika former av övertid finns på Arbetsmiljöverkets hemsida.

 Lagar och regler om arbetsmiljö (arbetsmiljöverket.se)

2. Du som anställer dina egna assistenter

För dig som själv anställer dina assistenter gäller samma bestämmelser som vanligt om ordinarie arbetstid och övertid. Om det oundgängligen behövs på grund av olyckshändelse eller akut sjukdomsfall eller annan sådan omständighet, som ej kunnat förutses (likt pågående utbrott av corona/covid-19), får övertid tas ut i den utsträckning som förhållandena kräver. I sådant fall kan Försäkringskassan betala ut assistansersättning för arbetstid som överstiger 52 timmar i genomsnitt under en tid av högst fyra veckor (40 timmar ordinarie arbetstid och 12 timmar övertid).  

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på 0771-17 90 00.

Frågor och svar

Vi har fått fler frågor i samband med situationen kring Corona. Regelverket kring arbetstid och beräkningsperioder för assistansersättning skiljer sig inte från reglerna i vanliga fall och vill ni fördjupa er finns utförligare information i vägledningen för assistansersättning samt på arbetsmiljöverkets webbplats.

Vad innebär en förändrad beräkningsperiod för personliga assistenters arbetstid?

När en assistent är anställd av någon annan än den försäkrade finns det en regel som säger att arbetstagaren får arbeta högst 48 timmar i genomsnitt per sjudagarsperiod under beräkningsperioden. I den tiden ingår all arbetad tid, inklusive eventuell nödfallsövertid. Det är möjligt att arbeta mer än 48 timmar per sjudagarsperiod under delar av beräkningsperioden så länge inte den genomsnittliga arbetstiden per sjudagarsperiod överskrids. En längre beräkningsperiod innebär att den arbetade tiden slås ut på en längre period. Beräkningsperiodens maximala längd beror på om arbetsgivaren tecknat kollektivavtal eller inte, men kan aldrig vara längre än 12 månader. Det finns också regler som styr hur mycket övertid en arbetstagare kan jobba under ett kalenderår.

Vad är det som gäller för arbetsgivare som tecknat kollektivavtal?

Ingenting har förändrats med anledning av Coronasituationen. Avtalet gäller.

För dig som anställer dina egna assistenter och saknar kollektivavtal gäller det som står under punkt 2 ovan.

Vad behöver assistansanordnaren göra?

I förhållande till Försäkringskassan ska assistansanordnare lämna in tidsredovisningar för assistenterna som vanligt. På tidsredovisningen ska beräkningsperioden anges. Om den har ändrats anges den nya perioden.

Jag har ändrat beräkningsperioden, vad ska jag tänka på när jag redovisar?

Du ska redovisa utförd assistans som vanligt men ange den nya beräkningsperioden på tidsredovisningen.Vad händer om assistenten arbetar mer än vad arbetstidslagstiftningen tillåter?

Assistansersättning betalas inte ut om assistansen har utförts av någon på arbetstid som överstiger den tid som anges i

 • 2–4 §§ lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete,
 • 5–10 b §§ arbetstidslagen (1982:673) eller 
 • kollektivavtal som uppfyller kraven i 3 § arbetstidslagen. (51 kap. 16 § SFB)

När är nödfallsövertid tillämplig för de som har en annan arbetsgivare än den försäkrade?

Har en natur- eller olyckshändelse eller liknande som inte har kunnat förutses vållat avbrott i verksamheten eller medfört överhängande fara för sådant avbrott eller för skada på liv, hälsa eller egendom, får övertid under vissa förutsättningar tas ut för arbete i den utsträckning som förhållandena kräver (nödfallsövertid).

Kom ihåg att den sammanlagda arbetstiden högst kan vara 48 timmar i genomsnitt per sjudagarsperiod under arbetstagarens beräkningsperiod.

Vägledning 2003:6  Assistansersättning

Arbetsmiljöverket (av.se)

 

Vi publicerar ett rättsligt ställningstagande om att en assistent behöver ha en fastställd identitet för att vi ska kunna betala ut assistansersättning.

Rättsligt ställningstagande

En assistent behöver ha en fastställd identitet för att vi ska kunna betala ut assistansersättning för den tid som assistenten jobbar, detta framgår i ett nyligen publicerat rättsligt ställningstagande.

Inget svenskt personnummer

Om assistenten saknar svenskt personnummer kan vi därför behöva en bestyrkt kopia på assistentens hemlandspass, nationella identitetskort eller liknande identitetshandling. Det gäller också för assistenter med samordningsnummer där vi inte tidigare utrett om assistenten har en fastställd identitet.

Assistentens identitet behöver vi för att säkerställa att assistansen inte har utförts

 • av någon som inte har fyllt 18 år
 • på arbetstid som överstiger den tid som anges i arbetstidslagstiftning eller kollektivavtal
 • om assistenten saknar förmåga att utföra arbete som personlig assistent.

Hur påverkar det här dig?

Om du är arbetsgivare eller uppdragsgivare för en assistent som inte har ett svenskt personnummer angivet kontaktar vi dig för att komplettera uppgifterna.

Vi meddelar också den assistansberättigade personen om vi behöver utreda assistentens identitet innan vi kan betala ut ersättning.

Du kan läsa mer i vårt rättsliga ställningstagande

Utredning av personliga assistenters identitet i ärenden om assistansersättning (2020:01)pdf öppnas i nytt fönster

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på 0771-17 90 00.

 

2019

Vi har haft en del tekniska problem med tjänsten för sms-prenumeration. Vi har därför beslutat att ta bort tjänsten och kommer fortsättningsvis bara skicka e-postnotifieringar vid uppdateringar som gäller assistansersättning. Alla mobilnummer på prenumerationslistan har raderats från tjänsten.

 

Vi har fått signaler om att det saknas flera utbetalningsbesked kopplade till utbetalningen av assistansersättning den 7 oktober. Av den anledningen har vi valt att skicka samma utbetalningsbesked på nytt. Om du redan har fått utbetalningsbeskedet kan du bortse från det nya utskicket. Om du har frågor om utbetalningsbeskeden når du oss på 0771-17 90 00. Uppge assistansanordnare vid telesvaret så kommer du till rätt handläggare.

 

En påminnelse till systemleverantörer som har inbyggda blanketter, till exempel blanketten för tidsredovisning (FK 3059): Blanketter som byggs in i era system och som kan skrivas ut och skickas in till vår inläsningscentral, får inte innehålla tillagd text, loggor eller liknande.

Blanketter som skrivs ut ska signeras för hand och skickas till vår inläsningscentral. Om det finns förtryckta namn i blanketten så leder det till att vi behöver komplettering av underskrift och det innebär att utbetalningen försenas.
Blanketter som har signerats digitalt med bank-id ska skickas in elektroniskt

 

Under helgen 28–29 september utför Försäkringskassan underhållsarbete i it-systemen. Det innebär att vi inte kan ta emot elektroniska tidsredovisningar från lördag den 28 september klockan 15.00 till söndag den 29 september klockan 09.00.

Om inte din systemleverantör meddelar något annat kan dina assistenter registrera sina timmar i ert system som vanligt. Däremot kan du som ansvarig inte godkänna och skicka in redovisningen till oss under tiden för underhållsarbetet. Skulle du råka skicka iväg redovisning under den här tiden så kommer den inte fram till oss. Du behöver i så fall skicka iväg den igen efter underhållsarbetet.

 
 

Personer som är beviljade assistansersättning är ansvariga för att anmäla till oss om något ändras i deras situation som kan påverka personens rätt till eller storlek på assistansersättning. Samma skyldighet gäller för er assistansanordnare som får ersättningen utbetald till er.

Förändringar kan bland annat gälla om personen

 • flyttar till en annan bostad 
 • behöver mer eller mindre assistans
 • får något annat stöd från till exempel kommunen eller landstinget
 • flyttar till en gruppbostad
 • vårdas på sjukhus
 • behöver nya hjälpmedel
 • reser utomlands och det påverkar hur personens assistenter arbetar

Förändringen kan också handla om att legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömt att personen behöver sjukvårdande insatser.

Anmäl inom 14 dagar
Anmäl förändringen till oss så snart som möjligt men senast 14 dagar efter att ni har fått reda på förändringen.

Återbetalningsskyldig
Om felaktig eller för hög assistansersättning betalats ut genom att ni lämnat oriktiga uppgifter, eller låtit bli att lämna uppgifter, kan ni bli skyldig att betala tillbaka ersättning ni tagit emot. Detsamma gäller om assistansersättning i annat fall har betalats ut felaktigt eller med ett för högt belopp och ni har insett eller skäligen borde ha insett det

 
 

Under helgen 25 -26 maj utför Försäkringskassan underhållsarbete i it-systemen. Det innebär att vi inte kan ta emot elektroniska tidsredovisningar från lördag den 25 maj klockan 20.00 till söndag den 26 maj klockan 13.00.

Om inte din systemleverantör meddelar något annat kan dina assistenter registrera sina timmar i ert system som vanligt. Däremot kan du som ansvarig inte godkänna och skicka in redovisningen till Försäkringskassan under tiden för underhållsarbetet. Skulle du råka skicka iväg redovisning under den här tiden så kommer den inte fram till oss. Du behöver i så fall skicka iväg den igen efter underhållsarbetet.

 

Försäkringskassan förtydligar bestämmelsen för retroaktiv utbetalning av assistansersättning till kommun. Utbetalning kan endast göras om en person fått biträde av personlig assistent av kommunen och inte när en person beviljats ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för assistans. Förändringen gäller för ärenden som Försäkringskassan handlägger fr.o.m. den 1 april.

Kommunen kan få ersättning när kommunen beviljat personlig assistans och anmält till Försäkringskassan att personen kan antas ha rätt till assistansersättning. Det gäller tid före Försäkringskassans beslut om personens rätt till ersättning om personen fått biträde av personlig assistent genom kommunen.

En person som beviljats assistans av kommunen kan få det i form av biträde eller genom ekonomiskt stöd.

 • Med biträde menas att kommunen i samråd med personen anordnar assistansen (i egen regi eller genom uppdrag).
 • Med ekonomiskt stöd menas att en person får pengar för att själv köpa assistans eller anställa personliga assistenter (skäliga kostnader).

Försäkringskassan får (enligt 51 kapitlet 17 § socialförsäkringsbalken) endast betala ut ersättning till kommunen i de fall då kommunen anordnat assistansen dvs. biträde av personlig assistent. Det innebär att Försäkringskassan inte betalar ut ersättning då kommunen har beviljat ekonomiskt stöd.

Viktigt att veta för dig som arbetar på kommunen

Du som ska begära ersättning kan med fördel använda blankett Begäran från kommunen 3032. Den finns på

Försäkringskassans webbplats (www.fk.se)

Försäkringskassan behöver ett samlat underlag vilket innebär att uppgifter från flera funktioner på kommunen kan behöva sammanställas innan anspråket skickas.

Vad händer nu?

Förtydligandet gäller från och med april. Det innebär att alla anspråk som kommer in efter den 1 april, oavsett om de gäller för en period innan det datumet, hanteras på det här sättet.

Mer information och frågor

Mer information om retroaktiv ersättning till kommunen, vilka kriterier som behöver uppfyllas och hur begäran går till hittar du på Försäkringskassans webbplats

Kommunal assistansanordnare

Har du frågor vänder du dig till Försäkringskassans kundcenter på 0771-524 524.

Stäng

 

2018

Nytt schablonbelopp för år 2019 är 299,80 kr. Det högsta timbelopp som kan betalas ut är 335,77 kr per assistanstimme

 

Vi får många frågor just nu om faktureringen till kommuner angående de 20 första timmarna per vecka för assistansersättning och här kommer några förtydliganden.

Från och med oktober 2018 sker all fakturering av de 20 första assistanstimmarna per vecka i efterskott. Assistansanordnare ska skicka in allt underlag till Försäkringskassan enligt vanlig rutin. När vi har beslutat om utbetalning av assistansersättning för utförd och redovisad assistans sammanställs en faktura hos oss omkring den 5:e i varje månad. Kommunerna får fakturan senast den 15:e och fakturan avser då de redovisningar som har hanterats från förra fakturan till och med dagen när fakturan fastställts. Precis som tidigare ska betalningen ha kommit in till Försäkringskassan senast den sista vardagen i samma månad.

Fakturan som kommer i november

Den första efterskottsfaktureringen skickades den 6 november 2018 och innehåller de underlag för oktober som har hanterats till och med den 5 november 2018. Det innebär att bara en liten del av redovisningsmånad oktober kommer med på fakturorna som skickas i november. Redovisningar för oktober som kommer in efter den 5 november faktureras när de är hanterade, det vill säga i december eller senare.

Fakturan sammanställs vanligtvis den 5:e i varje månad. För 2019 är följande datum avvikande.
2019
7 januari
6 maj
7 oktober

2020
6 januari

Frågor om efterskottsbetalning för kommuner besvaras via vårt kundcenter. Du når oss på telefonnummer 0771–17 90 00.

Stäng

 

Vi får många frågor kring beräkningsperioderna och här kommer några klargöranden.

Det finns tre regelverk som styr vad som reglerar assistentens arbetstid. Försäkringskassans IT-system beräknar tillåten arbetstid utifrån det som är angivet för respektive assistent.

1. Lag om arbetstid m.m. i husligt arbete

Lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete gäller för assistenter som är anställda av en assistansberättigad person men inte anslutna till något kollektivavtal. Enligt lagen är den tillåtna arbetstiden 52 timmar i genomsnitt per vecka för en beräkningsperiod som får vara högst 28 dagar. Det innebär att en ny beräkningsperiod inleds efter den 28:e dagen. Beräkningsperioderna följer ordningen enligt följande exempel.

 • 1 augusti  28 augusti
 • 29 augusti  25 september
 • 26 september  23 oktober
 • 24 oktober  20 november
 • och så vidare

2. Arbetstidslagen

Arbetstidslagen gäller för assistenter som är anställda av en organisation som inte är ansluten till något kollektivavtal. Enligt lagen är den tillåtna arbetstiden då 48 timmar i genomsnitt per vecka för en beräkningsperiod som får vara som högst fyra månader.

3. Kollektivavtal

Kollektivavtal gäller för assistenter som är anställda av en assistansberättigad person eller en organisation som är ansluten till ett kollektivavtal. Enligt kollektivavtalet är den tillåtna arbetstiden 48 timmar i genomsnitt per vecka för en beräkningsperiod som får vara som högst 12 månader.

Det är arbetsgivaren som väljer hur lång beräkningsperioden ska vara. Kravet är att arbetsgivaren håller sig inom ramarna för hur långa beräkningsperioderna får vara enligt lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete, arbetstidslagen och kollektivavtal. Arbetsgivarorganisationer kan vara behjälpliga i frågan.

Observera att väntetid ingår i den sammanlagda arbetstiden. Assistans i form av en timmes väntetid likställs med en arbetad timme.

Stäng

 

Under helgen övergick Sverige till vintertid där klockan drogs tillbaka en timme. Det innebär att assistans som har utförts mellan klockan 02.00 och 03.00 under natten till söndag den 28 oktober kan förekomma två gånger (före och efter tidsomställningen).

Så här ska tiden registreras

Assistenter som jobbade natten mellan den 27 och 28 oktober registrerar sin arbetstid som vanligt med korrekta klockslag. Den assistansberättigade personen ska dock på räkningen lägga på en timme extra om assistans har utförts mellan klockan 02:00 och 03:00 både före och efter tidsomställningen. Försäkringskassans IT-system läser av tidsraderna för datum och klockslag i tidsredovisningen och gör en egen summering av arbetad tid. Vårt system kommer automatiskt att lägga till en extra timme för att kompensera övergången till vintertid.

Exempel

En assistent har utfört assistans mellan klockan 00:00 och 04:00. Assistenten redovisar korrekt tid i tidsredovisningen, utan hänsyn till tidsomställningen. Faktisk utförd assistans som kan ligga till grund för utbetalning är fem timmar eftersom tiden mellan klockan 02.00 och 03.00 har utförts två gånger. Den assistansberättigade personen anger fem timmar på räkningen

 

Från och med oktober månad skickar Försäkringskassan utbetalningsbesked både till assistansanordnare och till de personer som är assistansberättigade. Adressuppgifterna hämtar vi från SCB, Statistiska centralbyrån som i sin tur får uppgifterna från Bolagsverket och Skatteverket.

Vi har uppdaterat våra rutiner så att adressuppgiften är densamma för ett organisationsnummer oavsett vilken förmån utskicket gäller. Det innebär att vi inte gör någon separat adressändring för assistansersättning.

 

Den 4 oktober hölls ett webbinarium om högre timbelopp. Mötet riktade sig till assistansanordnare och de som anställer sina assistenter själva.

Dokumentation från webbinarium för assistansanordnare 4 oktober

 

Försäkringskassan har sedan ett år tillbaka gjort ett tillfälligt avsteg från processen när det gäller skriftlig komplettering på vissa uppgifter i räkning och tidsredovisning såsom om assistans har utförts i barnomsorg eller om en assistent omfattas av kollektivavtal.

Avsteget är tillfälligt och upphör nu i november. Det innebär att samtliga kompletteringar för räkning och tidsredovisning ska ske skriftligt från och med 1 december 2018.

 

Försäkringskassan har två huvudsakliga utbetalningstillfällen per månad för utbetalning av assistansersättning men vi handlägger löpande och när vi exempelvis behövt kompletterande uppgifter kan det resultera i att en utbetalning sker mellan de ordinarie tillfällena. Det kan medföra att utbetalningar når dig som mottagare tidigare än utbetalningsbeskeden som skickas via posten. Det innebär också att du kan få utbetalning på olika datum för olika assistansmottagare som du redovisar för. Utbetalningarna sker per automatik och det är inte möjligt för våra handläggare att påverka utbetalningsdatumet.

Utbetalningsbesked skickas till anordnare och assistansberättigad

Utbetalningsbesked skickas till anordnare vid varje utbetalning och från och med nu skickas även en kopia till assistansmottagaren för kännedom. Ersättningen kommer även fortsättningsvis att betalas ut till den betalningsmottagare som finns registrerad hos Försäkringskassan.

 

Försäkringskassan byter utbetalningssystem för assistansersättningen. Det nya systemet är byggt utifrån gällande lagstiftning och kontrollerar att allt är uppfyllt för att en utbetalning ska kunna ske.

Försäkringskassan har bytt utbetalningssystem för assistansersättningen. Det nya systemet ökar kvaliteten i våra utbetalningar och ger en minskad risk för felaktiga utbetalningar.

Ingen ny tillämpning, bara förbättrad teknik

Den nya utbetalningslösningen är byggd utifrån gällande lagstiftning. Tidigare har de flesta kontroller skett manuellt men nu finns många av dem inbyggda och sker automatiskt. Det handlar inte om någon ny tillämpning, bara förbättrad teknik. Om något saknas eller inte är korrekt ifyllt blir du kontaktad av en handläggare för komplettering vilket kan fördröja utbetalningen. I och med att flera steg automatiseras i det nya systemet kan våra handläggare inte göra några direktutbetalningar eller påverka när utbetalningen genomförs.

Säkerställ att

 • tidsredovisningarna är korrekt ifyllda
  Instruktionsfilmer om tidsredovisning och anmälan om assistenten
 • uppgifter om assistenter har lämnats innan deras uppdrag börjar
 • tillstånd/anmälan är registrerat hos IVO, Inspektionen för vård och omsorg*
 • särskilda skäl finns beviljade för assistans under sjukhusvistelse samt tid i daglig verksamhet, barnomsorg etc. innan assistans utförs.

* Kommuner som utför assistans och personer som anställer sina assistenter själva behöver anmäla det till IVO medan privata anordnare behöver tillstånd från IVO för att utföra assistans.

Om personlig assistans utförs innan Försäkringskassan har fattat beslut om assistansersättning för en person ska du fylla i blankett 3080 Uppgift om personlig assistent för retroaktiv tid. Skicka in blanketten och samtliga underlag (tidsredovisning, räkning och avtal om personlig assistans) till Försäkringskassan senast den femte i andra månaden efter det att assistans har börjat utföras och därefter löpande. Om underlagen inte kommer in i tid kan inte Försäkringskassan betala ut ersättning för den retroaktiva tiden.

Kommunens betalningsansvar

Från och med oktober 2018 går vi över till att fakturera kommuner i efterskott. Det innebär att det blir rätt ersättning från början och färre regleringar av utbetalningar. Vi fakturerar månadsvis beslutade och godkända timmar för varje vecka som assistans har utförts och vi fakturerar kommunen när vi beslutat om utbetalning av assistansersättning. Det innebär att fakturan visar antalet timmar som kommunen ska betala multiplicerat med registrerade timbelopp

 

Den 1 juli trädde den nya förvaltningslagen i kraft och den för med sig några förtydliganden när det gäller ombud.

 • Personer som behöver hjälp att sköta sin kontakt med myndigheter, exempelvis Försäkringskassan, har möjlighet att låta någon annan göra det som ombud via en fullmakt. Ett ombud kan exempelvis vara en nära anhörig. I den nya förvaltningslagen som trädde i kraft den 1 juli 2018 förtydligas några aspekter när det gäller ombud. Följande är ändrat:
 • Försäkringskassan har rätt att neka ett ombud i ett ärende ifall ombudet har misskött sig i ett annat ärende. Det måste finnas en god grund för att avvisa ett ombud och ombudet har då möjlighet att överklaga ett avslagningsbeslut.
  Förvaltningslagen preciserar också att ett barn inte är lämpligt som ombud och att en juridisk person inte får agera ombud. Det betyder att en advokatbyrå eller ett bolag inte kan ta den rollen.
 • Om en assistansberättigad person har gett fullmakt till en större krets personer, exempelvis en grupp anställda vid ett assistansföretag kan Försäkringskassan begära att den assistansberättigade personen preciserar en person som Försäkringskassan ska ha kontakt med.
 • I övrigt gäller samma regler som tidigare.
 

En dom i Högsta förvaltningsdomstolen tidigare i år fastslog att sondmatning kan vara att av de behov som ger rätt till assistansersättning, om personen det gäller behöver hjälp med dem i mer än 20 timmar i veckan. Domen fastslog att den hjälp som ges med sondmatning i så fall måste vara av ”privat och integritetskänslig karaktär” men gick inte närmare in på vad det innebär. När sådana oklarheter uppstår tar Försäkringskassan fram rättsliga ställningstaganden som förtydligar vad som gäller vid bedömning.

– När en HFD-dom kommer måste vi se över våra styrande dokument för att säkerställa att tillämpningen blir rätt. Det rättsliga ställningstagandet i det här fallet har vi tagit fram med hjälp av medicinsk expertis och syftar till att vi ska ha en likvärdig och korrekt rättstillämpning, säger Eva Nordqvist, rättschef på Försäkringskassan. En individuell prövning måste göras i varje enskilt fall, men med styrdokumentet ger Försäkringskassan sina handläggare stöd för tillämpningen. Syftet är att förtydliga vilken hjälp med sondmatning som typiskt sett ska räknas in.

– Hjälp med på- och urkoppling samt justering av slangar är vanligen att räkna som tillräckligt privat och integritetskänsligt, men sondmatning kan också i vissa fall förutsätta att assistenten övervakar matningen, och därmed den enskilde, på ett så intensivt och närgånget sätt att även själva matningen bör betraktas som tillräckligt privat och integritetskänslig. Det kan vara nödvändigt av medicinska skäl för till exempel medvetandesänkta personer eller sängbundna personer utan normal sväljreflex, säger Eva Nordqvist.

Bedömning av hjälp med måltid i form av sondmatningpdf öppnas i nytt fönster

 

Den 18 juni genomförde vi webbinarium för kommunala och privata assistansanordnare samt för personer som anställer assistenter själva med fokus på våra digitala tjänster som underlättar för dig som redovisar personlig assistans till Försäkringskassan.

Dokumentation från webbinarium för assistansanordnare den 18 juni

 

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har, efter att Försäkringskassan (FK) begärt ett förtydligande, fastslagit att sondmatning kan räknas som ett av de behov som avgör om en person har rätt till statlig assistansersättning. Detta förtydligande kommer att tillämpas i myndighetens bedömningar.

– Det är bra att rättsläget är förtydligat. Tillämpningen av lagstiftningen måste vara rättssäker och förutsägbar. När uttalanden i olika domar inte är entydiga kan vi därför begära förtydligande, vilket vi gjorde i detta fall, säger Eva Nordqvist, rättschef på Försäkringskassan.

Högsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till att sondmatning ska räknas som hjälp med måltider, vilket är ett av de behov som avgör om en person har rätt till statlig assistansersättning. En förutsättning är dock alltid att den hjälp som behövs är av tillräckligt integritetskänslig karaktär.

– Vi kommer att tillämpa detta i berörda ärenden, säger Eva Nordqvist.

Högsta förvaltningsdomstolens dom (hogstaforvaltningsdomstolen.se)