Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Kommunal assistansanordnare

Som kommunal assistansanordnare ansvarar du för att säkerställa att alla nödvändiga underlag skickas till oss och är korrekt ifyllda så att vi kan betala ut assistansersättning. På den här sidan hittar du information om vilka underlag vi behöver från dig och hur du redovisar till oss.

Vilka underlag behöver vi för att betala ut assistansersättning?

För att kunna betala ut assistansersättning krävs att vi får in korrekta underlag från såväl assistansanordnare som assistansberättigade. Om någon information saknas eller inte är korrekt kan vi inte betala ut ersättningen.

Kommunen ansvarar för att

 • anmäla till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, att kommunen bedriver verksamhet som assistansanordnare.
  IVO (www.ivo.se)


Den assistansberättigade personen ansvarar för att

 • meddela oss att assistans anordnas via kommunen, genom att skicka in blankett 3079
 • skicka oss en kopia på avtalet mellan sig och kommunen.
 

Kommuner som anordnar assistans ansvarar för att skicka in

 • uppgifter om en assistent innan assistenten börjar arbeta hos den assistansberättigade personen
 • tidsredovisning för utförd assistans.

Den assistansberättigade personen ansvarar för att löpande skicka in

 • räkning senast den 5:e i andra månaden efter utförd assistans.
 

Om kommunen påbörjar ett uppdrag att utföra assistans innan en person har blivit beviljad statlig assistansersättning behöver du skicka in

 • ett skriftligt uppdragsavtal mellan er
 • handlingar som styrker assistenternas anställning. Använd blankett 3080 Anmäl uppgifter om personlig assistent för retroaktiv tid.
 • löpande tidsredovisning för utförd assistans.

Personen som ansökt om assistansersättning ska skicka in sin räkning. Samtliga handlingar behöver komma in till oss senast den 5:e i andra månaden efter utförd assistans.

 

Så här redovisar du till oss

När kommunen har avtalat med en person om att utföra hans eller hennes assistans behöver du löpande redovisa uppgifter om assistenter och utförd assistans till oss.

Du behöver lämna uppgifter om dina assistenter innan de börjar sitt arbete och meddela oss om något i uppgifterna förändras. Du lämnar uppgifterna via vår tjänst för arbetsgivare.

Om du inte kan använda tjänsten skickar du uppgifterna på en pappersblankett.

3066 Anmälan från arbetsgivare Uppgifter om personliga assistenter

Behöver du hjälp att fylla i blanketten hittar du mer information i filmen.

Så här anmäler du uppgifter om personliga assistenter

5 minuter

Instruktionsfilm för hur du fyller i blankett 3066, Anmälan från arbetsgivare, Uppgifter om en personlig assistent. Klicka på ikonen för undertexter om du vill att filmen ska textas.

 

Varje månad ska du skicka in tidsredovisning om utförd assistans för alla assistenter. Du gör det enklast via elektronisk tidsredovisning. Har du inte tillgång till det redovisar du på pappersblankett. Alla assistenter behöver signera sin tidsredovisning och du som anordnare ska signera all redovisning.

Tidsredovisningen ska skickas till oss senast den 5:e i andra månaden efter utförd assistans och behöver komma in ungefär samtidigt som räkningen. För att vi ska betala ut så snabbt som möjligt är det viktigt att alla uppgifter finns med och att redovisningen är korrekt ifylld. Saknas något kommer vi be om komplettering och det påverkar hur snabbt vi kan betala ut.

Elektronisk tidsredovisning

Behöver du hjälp att fylla i blanketten kan du titta på filmen.

3059 Tidredovisning assistansersättning

3059 Hjälp att fylla i blanketten

Så här fyller du som anordnare i blanketten för tidsredovisning av personlig assistans

5 minuter

Instruktionsfilm för hur du som anordnare fyller i blankett 3059, Tidsredovisning assistansersättning.

Så här fyller du som assistent i blanketten för tidsredovisning av personlig assistans

6 minuter

Instruktionsfilm för hur du som assistent fyller i blankett 3059, Tidsredovisning assistansersättning.


 

När kommer pengarna?

Vi betalar ut assistansersättning den 5:e eller den 20:e varje månad. Alla underlag behöver vara korrekta, stämma överens med räkningen och ha skickats in i tid. Om något inte stämmer behöver vi få in kompletteringar. Vi hanterar alla underlag i kronologisk ordning och underlagen för första månaden behöver vara godkända och beslutade för utbetalning innan underlag kan handläggas för nästa månad.

I vissa situationer betalar vi inte ut assistansersättning. Det gäller om

 • assistenten är under 18 år
 • assistenten på grund av ålderdom, sjukdom eller liknande orsak inte klarar av att arbeta som personlig assistent. Det innebär bland annat att vi kontrollerar om assistenten är beviljad sjukersättning eller aktivitetsersättning.
 • assistenten har arbetat fler timmar än vad som anges i kollektivavtalet, arbetstidslagen eller i lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete.
 • assistenten är bosatt i ett land utanför EES och utför assistans i ett land utanför EES. I sådana fall betalar vi bara ut assistansersättning i särskilda fall, till exempel om den ordinarie assistenten blivit sjuk under vistelsen i ett annat land.

Vi behöver därför ha fastställd identitet på assistenter för att vi ska kunna betala ut assistansersättning för den tid som assistenten jobbar. Om en assistent saknar svenskt personnummer kan vi behöva en bestyrkt kopia på assistentens hemlandspass, nationella identitetskort eller liknande identitetshandling.

 

När vi får korrekta underlag för utförd assistans betalar vi ut hela ersättningen till den betalningsmottagare som finns registrerad hos oss. Eftersom kommunen ska stå för de första tjugo timmarna per vecka debiterar vi er i efterskott. Vi skickar månadsvis en faktura med beslutade och godkända timmar för varje vecka som assistans har utförts. Fakturan visar antalet timmar som kommunen ska betala multiplicerat med respektive timbelopp.

 

Du kan bli skyldig att betala tillbaka pengar

Om du som anordnare får ersättningen utbetald till dig omfattas du av samma anmälningsskyldighet som assistansberättigade. Det innebär att du behöver anmäla till oss om något ändras i en persons situation som kan påverka personens rätt till eller storlek på assistansersättning. Det innebär också att du kan bli återbetalningsskyldig om du lämnat oriktiga uppgifter eller låtit bli att lämna uppgifter så att felaktig assistansersättning har betalats ut.

Förändringar kan bland annat gälla om personen

 • flyttar till en annan bostad 
 • behöver mer eller mindre assistans 
 • får något annat stöd från till exempel kommunen eller regionen 
 • flyttar till en gruppbostad 
 • vårdas på sjukhus 
 • behöver nya hjälpmedel 
 • reser utomlands och det påverkar hur personens assistenter arbetar. 

Förändringen kan också handla om att legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömt att personen behöver sjukvårdande insatser.

Om kommunen beviljar fler insatser för en person, eller om ett beslut om beviljade insatser ändras, ska kommunen informera oss om det så snart som möjligt. Använd blankett 3064.

3064 Beviljande insatser för den som har ansökt om eller har personlig assistans

Anmäl inom 14 dagar

Anmäl förändringen till oss så snart som möjligt men senast 14 dagar efter att ni har fått reda på förändringen.

Sidan kan inte hittas

Sidan du söker gick inte att hitta. Den kan ha flyttats eller tagits bort. Det innebär att direktlänkar och webbläsarens bokmärke/favorit inte fungerar längre.
För att hitta informationen rekommenderar vi att du går in via menyn ovan eller använder webbplatsens sökfunktion.

Sidan du söker gick inte att hitta. Den kan ha flyttats eller tagits bort. Det innebär att direktlänkar och webbläsarens bokmärke/favorit inte fungerar längre.

Tillbaka till startsidan