Efterskottsbetalning inom assistansersättning

Från och med den 1 oktober 2016 betalas assistansersättningen i efterskott. Genom att betala ut ersättning efter utfört och redovisat arbete kan Försäkringskassan betala ut rätt ersättning från början. På den här sidan samlar vi aktuell information för dig som är assistansanordnare.

Övergången sker successivt

De allra flesta som har assistansersättning gick över till efterskottsbetalning från och med oktober 2016, men det finns några undantag.

Den som anställer egna assistenter får ersättningen i förskott, precis som tidigare.

Den som både anställer egna assistenter och köper assistans går över till efterskottsbetalning från första månaden i en ny beviljandeperiod (tidigare kallad slutavräkningsperiod), med start 1 januari 2017.

Den som har högre timbelopp övergår till efterskottsbetalning från och med första månaden i en ny beviljandeperiod (tidigare kallad slutavräkningsperiod), med start i oktober 2016.

Frågor vid tidsredovisning, räkning eller utbetalning?

Du som får assistans ringer till kundcenter för privatpersoner på 0771-524 524.

Du som är assistansanordnare ringer till kundcenter för partner på 0771-17 90 00.

Aktuellt

Nyhetsbrev efterskottsbetalning juni 2017

2017-06-16

Läs mer

I det här nyhetsbrevet, som också är det sista, berättar vi om våra nya instruktionsfilmer om hur du fyller i blanketterna för tidsredovisning och information om assistenten. Vi vill också uppmärksamma er på att två av våra blanketter har uppdaterats och vikten av att du alltid använder den senaste versionen.

Nyhetsbrev efterskottsbetalning juni 2017

Stäng

 

Nyhetsbrev efterskottsbetalning mars 2017

2017-03-16

Läs mer

I det här nyhetsbrevet har vi samlat information om hur tidigare kontroll kommer kunna ge snabbare återkoppling på eventuella felaktigheter, vad som är bra att tänka på för att underlagen ska bli korrekt ifyllda och att vi fortfarande behöver få in uppgifter om personliga assistenter.

Nyhetsbrev efterskottsbetalning mars 2017 (226 kB)

Stäng


Nyhetsbrev efterskottsbetalning oktober 2016

2016-10-27

Läs mer

Från den 1 oktober 2016 betalas assistansersättningen i efterskott. I det här nyhetsbrevet har vi samlat den viktigaste informationen om hur underlagen ska fyllas i för att utbetalning av ersättning ska kunna ske så smidigt som möjligt.

Nyhetsbrev efterskottsbetalning oktober 2016 (195 kB)

Stäng

 

Ny ifyllnadsanvisning för blankett FK 3059

2016-10-17

Läs mer

Ifyllnadsanvisningen för tidsredovisningen har uppdaterats med fler instruktioner för att säkerställa att den kan scannas och tolkas elektroniskt. Om skanningen inte fungerar fullt ut kan det innebära försening i handläggningen och därmed försening av utbetalning. Var därför noga med att alltid följa instruktionerna.

Ladda även regelbundet ner redovisningsblanketterna för att säkerställa att du använder den senaste versionen.

FK 3059: Tidsredovisning assistansersättning
Ifyllnadsanvisning: Tidsredovisning 3059.

Stäng

 

Nyhetsbrev efterskottsbetalning september 2016

2016-09-16

Läs mer


Nu är det bara några veckor kvar till den 1 oktober och övergången till efterskottsbetalning för assistansersättning. Arbetet går in i slutfasen och bland annat har alla assistansmottagare fått brev om de ändrade blanketterna för tidsredovisning och räkning.

I det här nyhetsbrevet har vi samlat det viktigaste inför övergången.

Nyhetsbrev efterskottsbetalning september 2016

Stäng

 

Nyhetsbrev efterskottsbetalning juli 2016

2016-07-07

Läs mer

Försäkringskassan har under våren genomfört en rad dialogträffar samt ett antal andra träffar med anordnare. På dessa träffar har vi pratat om efterskottsbetalning och vad införandet innebär, det nya it-stödet för assistansersättning, förändrade blanketter samt anmälan av uppgifter om assistenter. 

Syftet med nyhetsbrevet är främst att ta upp återkommande frågor som ställts under våra många dialogträffar. Dessutom finns frågor och svar kopplat till införandet av en månadsvis kostnadsredovisning för personer med högre timbelopp.

Nyhetsbrev efterskottsbetalning juli 2016

Stäng

Generellt om efterskottsbetalning

Så fungerar efterskottsbetalning (170 kB)
Tidplan (88 kB)
Frågor och svar (160930) (119 kB)

Blanketter

Räkning assistansersättning (3057) (1,17 Mb)
Ifyllnadsanvisning: Räkning assistansersättning (60 kB)
Tidsredovisning assistansersättning (3059( (1,9 Mb)
Ifyllnadsanvisning: Tidsredovisning assistansersättning (160 kB)

Räkning och tidsredovisningen skickas in med post till Försäkringskassans inläsningscentral, Östersund. Handläggningen och utbetalningen kommer inte gå snabbare om underlagen till exempel lämnas till servicekontor, personlig handläggare etc. Det bästa är alltid att själv skicka in underlagen.

Tips för smidig utbetalning

Smidiga utbetalningar i samband med efterskottsbetalning (169 kB)

Högre timbelopp

Frågor och svar om nya föreskrifter om assistansersättning vid högre timbelopp (204 kB)

Egen arbetsgivare

Definition av egen arbetsgivare (276 kB) 

Anmälan uppgifter om personliga assistenter

Frågor och svar för att anmäla uppgifter om personliga assistenter (191 kB) 

Övrig information

Brev till kommuner om efterskottsbetalning 19 april (100 kB)
Brev till privatpersoner om efterskottsbetalning 24 maj (35 kB) 
Brev till privatpersoner om efterskottsbetalningen 23 augusti (91 kB)
Äldre nyheter från fk.se om efterskottsbetalning 16 oktober (578 kB)