Tillfällig föräldrapenning

Det finns ett elektroniskt informationsutbyte mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och a-kassorna. Handläggarna på Försäkringskassan kan ställa frågor om enskilda personer men även systemet kan ställa automatfrågor till Arbetsförmedlingen och a-kassorna. Arbetsförmedlingen och a-kassorna kan ställa frågor till Försäkringskassans system och då skickar systemet sammanställda svar tillbaka.

En förälder som behöver avstå från arbete för att vårda barnet kan få tillfällig föräldrapenning. För att en förälder som är arbetssökande ska kunna få tillfällig föräldrapenning måste föräldern ha gått miste om a-kassa.

En förälder som är arbetssökande kan få tillfällig föräldrapenning i vissa situationer när det är oskäligt att kräva att föräldern är anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Tillfällig föräldrapenning kan betalas ut till en förälder som skulle ha anmält sig som arbetssökande men som varit förhindrad att göra det till exempel för att barnet har varit sjukt. Föräldern ska dock anmäla sig på Arbetsförmedlingen så snart det är möjligt. Reglerna om tillfällig föräldrapenning för arbetssökande i vissa situationer gäller från och med den 1 januari 2011.