Aktivitetsstöd

Försäkringskassans roll

Försäkringskassan lämnar uppgifter till a-kassan om

  • antal förbrukade ersättningsdagar med aktivitetsstöd
  • antal dagar per nivå som aktivitetsstöd har betalats ut för program mellan den 1 januari och 30 september 2007
  • antal dagar som aktivitetsstöd har betalats ut med förhöjt belopp (avser program före januari 2007)
  • datum för senast utbetalda dag
  • en deltagare som är medlem i en a-kassa har arbetat och fått lön.

A-kassans roll

A-kassorna skickar in uppgifter till Försäkringskassan om deltagarens arbetslöshetsersättning.

Vad händer om deltagaren byter a-kassa?

En deltagare som blivit medlem i en annan a-kassa eller omfattas av grundförsäkringen genom Alfa-kassan ska anmäla det till Arbetsförmedlingen och den nya a-kassan. Den nya a-kassan ska i fortsättningen lämna uppgifter om deltagarens dagpenning och normalarbetstid till Försäkringskassan.

Vad händer om deltagaren inte betalar in avgiften?

Om den som deltar inte betalar in avgiften till a-kassan ska aktivitetsstödet sänkas till grundbeloppet 223 kronor per dag eller i vissa fall till utvecklingsersättning. Om en deltagare som slutar att betala avgiften och får mer pengar än han eller hon har rätt till blir deltagaren skyldig att betala tillbaka pengarna till Försäkringskassan.