Sjukpenning

Sjukanmälan för arbetslösa

Den som är arbetslös kan ha rätt till sjukpenning redan från början av sjukperioden. Man ska sjukanmälan sig den första dagen som man är sjuk via Försäkringskassans självbetjäningstjänst. Där anger man också i vilken omfattning som man inte kan arbeta på grund av sjukdom. 

När kan man få sjukpenning?

Den som inte kan arbeta på grund av sjukdom kan få sjukpenning på normalnivå med 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten. Sjukpenning på normalnivå betalas ut i högst 364 dagar under ramtiden på 450 dagar. 

Därefter kan man ansöka om sjukpenning på fortsättningsnivå med 75 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten .

Den som har en allvarlig sjukdom kan ansöka om fler dagar med sjukpenning på normalnivå även efter 364 dagar.


 

i högst 550 dagar.

Den som har haft sjukpenning på fortsättningsnivå i maximalt antal dagar kan i undantagsfall få fler dagar med sjukpenning på fortsättningsnivå efter 550 dagar. Det gäller till exempel den som vårdas på sjukhus eller får omfattande vård utan att vara intagen på sjukhus. Det gäller även personer som riskerar att allvarligt försämras i sin sjukdom om de arbetar eller deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.