Etableringsersättning

Den som är ny i Sverige kan få etableringsersättning. Etableringsersättningen är pengar man får när man deltar i etableringsprogrammet eller har en etableringsplan hos Arbetsförmedlingen. Om man har barn kan man också få etableringstillägg. Bor man ensam kan man få bostadsersättning.

Etableringsersättning för personer i etableringsprogram

Om en person deltar i etableringsprogrammet hos Arbetsförmedlingen så kan han eller hon få etableringsersättning. Ansökan om etableringsersättning lämnas till Försäkringskassan. Försäkringskassan bestämmer med vilket belopp den nyanlända får per dag och betalar ut etableringsersättningen.

Den som har etableringsersättning kan också få etableringstillägg och bostadsersättning. Det är Försäkringskassan som beslutar om och betalar ut dessa ersättningar.

Mer information om ersättning till deltagare i det etableringsprogrammet

Etableringsersättning för personer i etableringsplan

Den som är nyanländ i Sverige kan få etableringsersättning. Man ansöker om etableringsersättning hos Arbetsförmedlingen som beslutar om etableringsersättningen och dess storlek. Försäkringskassan betalar ut etableringsersättningen när den nyanlände har en etableringsplan hos Arbetsförmedlingen.

Den som har etableringsersättning kan också få etableringstillägg eller bostadsersättning. Det är Försäkringskassan som beslutar och betalar ut etableringstillägg och bostadsersättning.