Etableringsersättning

 

Den som är ny i Sverige kan få etableringsersättning. Etableringsersättningen är pengar man får när man har en etableringsplan hos Arbetsförmedlingen. Om man har barn kan man också få etableringstillägg. Bor man ensam kan man få bostadsersättning.

Andra bidrag för de som har etableringsersättning

Den som har etableringsersättning kan också få etableringstillägg och bostadsersättning. Det är Försäkringskassan som beslutar och betalar ut etableringstillägg och bostadsersättning.

Vem kan få etableringstillägg?

Den som har barn som bor hemma kan ha rätt till etableringstillägg. Hur mycket etableringstillägg som betalas ut beror på antalet barn och barnens ålder. Den sökande får 800 kr för varje barn som inte har fyllt 11 år och 1500 kronor för varje barn som har fyllt 11 år.

 Etableringstillägg kan betalas ut för maximalt tre barn. Om den sökande har fler än tre barn räknas de äldsta barnen och en familj kan få maximalt 4 500 kronor i etableringstillägg per månad.

Om man är ensamstående eller om bara en person i hushållet har rätt till etableringsersättning ansöker man om etableringsersättning på blanketten FK 6700 Ansökan om etableringstillägg En sökande. Makar som bor tillsammans och båda har rätt till etableringsersättning och etableringstillägg ansöker på FK 6701 Ansökan om etableringstillägg Två sökande.

Om en sökande får underhållsstöd kan det innebära en minskning av etableringstillägget.
 

Vem kan få bostadsersättning?

Den som bor ensam i en egen bostad och är folkbokförd där kan få bostadsersättning. En egen bostad kan avse såväl en hyresrätt som en bostad som man äger.

Man kan få bostadsersättning även om man bor i andra hand förutsatt att hyresavtalet är skriftligt och att hyresnämnden eller bostadsrättsföreningen har godkänt uthyrningen. Om man har en inneboende eller bor tillsammans med någon har man inte rätt till bostadsersättning.

Bostadsersättning kan betalas ut för den bostadskostnad som överstiger 1 800 kronor per månad. Om man har en bostadskostnad som överstiger 5 700 kronor per månad har man inte rätt till ersättning för den överskjutande delen av kostnaden. Bostadsersättning kan maximalt uppgå till 3 900 kronor. Man ansöker om bostadsersättning på blanketten FK 6703 Ansökan om bostadsersättning.

Utbetalning

Försäkringskassan betalar ut etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning en gång i månaden. Pengarna kommer i efterskott.