Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Tema: Arbetshälsa

driftsmeddelande_innehallsmallobjekt Actions
Loading...
Text Tema: Arbetshälsa Actions
Loading...

Vad gör de arbetsgivare som minskar sin sjukfrånvaro? Här hittar du konkreta tips och goda exempel på åtgärder som har visat sig fungera.

Stödjande och lyhört ledarskap nyckeln till ett blomstrande företag

5 minuter

Regelbundna medarbetarenkäter, riskbedömning av arbetsplatsen inför varje nytt uppdrag och lyhört ledarskap är några av arbetssätten som håller sjukfrånvaron på assistans- och hemtjänstbolaget Blomstra AB på låg och stabil nivå.

Stödjande och lyhört ledarskap nyckeln till ett blomstrande företag 

Vad säger forskningen?

Det finns mycket att hämta från arbetslivsforskningen när det gäller att skapa friska arbetsplatser. Forskningsprojektet Hälsa och framtid har identifierat fyra faktorer, nycklar, som är viktiga.

Fyra nycklar för långtidsfriska arbetsplatser

Sjukpenningtalet i Sverige har vänt

Vändningen speglas även i ett minskat antal startade sjukfall i 14 av 18 branscher i både privat och offentlig sektor mellan åren 2015 och 2016.

Startade sjukfall minskar i de flesta branscher

Relaterade länkar Tema: Arbetshälsa Actions
Loading...

Relaterade länkar

Stöd från Försäkringskassan

Testimonial Laget Sverige Lindab Actions
Loading...