Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Tema: Arbetshälsa

Text Tema: Arbetshälsa Actions
Loading...

Vad gör de arbetsgivare som minskar sin sjukfrånvaro? Här hittar du konkreta tips och goda exempel på åtgärder som har visat sig fungera.

Skånska Lindabs hälsoarbete ger resultat

5 minuter

Lindab har tydligarutiner för att hantera sjukskrivning och rehabilitering. Tidiga insatser vid hög korttidsfrånvaro är ett framgångsrecept. Lindabs framgångsrika hälsoarbete får positiva effekter som minskad sjukfrånvaro och bättre arbetsklimat.

Skånska Lindabs hälsoarbete ger resultat

Vad säger forskningen?

Det finns mycket att hämta från arbetslivsforskningen när det gäller att skapa friska arbetsplatser. Forskningsprojektet Hälsa och framtid har identifierat fyra faktorer, nycklar, som är viktiga.

Fyra nycklar för långtidsfriska arbetsplatser

Sjukpenningtalet i Sverige har vänt

Vändningen speglas även i ett minskat antal startade sjukfall i 14 av 18 branscher i både privat och offentlig sektor mellan åren 2015 och 2016.

Startade sjukfall minskar i de flesta branscher

Relaterade länkar Tema: Arbetshälsa Actions
Loading...
Testimonial Delad Tema arbetshälsa/Fyra nycklar - Så sänkte Södertälje kommun sjukfrånvaron Actions
Loading...