Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.
Morgan Alling: Om man inte tar tag i mobbning på arbetet så försvinner den inte Actions
Loading...

Morgan Alling: Om man inte tar tag i mobbning på arbetet så försvinner den inte

– Jag har råkat ut för det genom att bara vara med i det, men jag har också råkat ut för att bli en hackkyckling. Det säger Morgan Alling, skådespelare och regissör, om mobbning på arbetsplatser. Under de senaste åren har antalet anmälningar om arbetsskada på grund av mobbning och kränkning på arbetsplatser nästan fördubblats, det visar ny statistik från Arbetsmiljöverket.

Mellan 2010 och 2014 ökande antalet rapporterade fall till Försäkringskassan av arbetsrelaterad ohälsa till följd av mobbning och kränkning. Från 600 anmälningar år 2010 till drygt 1 150 år 2014. Morgan Alling, som idag föreläser om mobbning och arbetsmiljö, har själv erfarenheter av dålig arbetsmiljö. I teaterbranschen har han stött på många personer med stora egon som känt ett behov av att trycka ned andra.

För att motverka mobbning menar Morgan att vi behöver mer kunskap och tydliga mål anpassade för varje arbetsplats. Med en tydlig handlingsplan ser han att mobbning går att förebygga. Om någon typ av mobbning ändå skulle visa sig förekomma är det viktigt att agera kraftfullt.

– Om det ändå har uppstått, då har det gått alldeles för långt och då måste man sätta sig ned hela arbetslaget: chefer, ledning och medarbetare och titta på hur man ska göra för att det inte ska hända igen. Det handlar då om att förebygga med kunskap och bli medveten.

Vuxenmobbning svår att upptäcka

Negativ psykosocial arbetsmiljö orsakar idag många sjukskrivningar. För att alla ska kunna känna sig trygga och trivas på sina arbetsplatser krävs ett aktivt engagemang från arbetsgivare och kollegor.

Problematiken med vuxenmobbning är att det sker subtilt, menar forskaren Christina Björklund vid Karolinska Institutet. I januari 2015 startade Christina ett forskningsprojekt som handlar om chefer som blir mobbade på arbetsplatsen.

– Vuxna gör det mer utstuderat och raffinerat jämfört med barn, vilket gör att det kan vara svårare att upptäcka och sätta fingret på. Det kan handla om att bli utfryst, orättvist anklagad, exkluderad från möten eller fikaraster eller att ingen hälsar på morgonen. Mobbning blir det när det sker upprepade gånger och inte en enstaka konflikt, säger Christina.

Mobbning kan liknas med trauma

Christina Björklunds forskning visar att det finns en stark koppling mellan mobbning och långa sjukskrivningar till följd av psykisk ohälsa. Mobbning på arbetsplatser uppstår många gånger till följd av att organisationer genomgår stora förändringar, nedskärningar, har ett ostabilt ledarskap eller en kultur som uppmuntrar mobbning.

– Mår du dåligt på jobbet så mår du dåligt även hemma, det påverkar hela livet i stor omfattning. Rent kroppsligt kan det liknas med ett trauma, menar Christina och fortsätter:

– Vissa arbetsplatser har belöningssystem och intern konkurrens som ibland går alldeles för långt. Konflikter uppstår ofta i grupper där det inte finns några regler, och då kan vuxna bete sig hur som helst mot varandra. I en organisation med fasta regler sker inte mobbning på samma sätt eftersom alla chefer och medarbetare vet vilket beteende som gäller och förväntas.

Tre tips för att förbättra arbetsklimatet

  1. Arbeta med arbetsmiljöfrågor kontinuerligt, till exempel på arbetsplatsträffar. Våga lyfta mobbning som en stående punkt i förebyggande syfte, inte bara när problemet har uppstått utan hela tiden.
  2. Våga ta tag i en konflikt tidigt. Mycket handlar i slutändan om att vara öppen och att kommunicera.
  3. Skapa tydliga spelregler i grupper. Alla behöver inte vara bästa vänner men alla måste respektera varandra, även i svåra situationer.
relaterade_lankar_mallobjekt Actions
Loading...

Relaterade länkar

För dig som är arbetsgivare

Vad är delningslänkar?