Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Alla behövs i Laget Sverige

Sjukskrivning är inte svart eller vitt

Att bli sjuk eller skadad behöver inte vara samma sak som att vara ute ur spelet. Du kan komma tillbaka i arbete på olika sätt. Laget Sverige är en kampanj för att uppmärksamma att alla behövs och kan delta efter förmåga. Sjukskrivning är inte svart eller vitt.

Testimonial_mallobjekt Actions
Loading...
Testimonial - Fler berättelser Actions
Loading...

Om du blir sjuk


Är det möjligt att arbeta trots att jag är sjuk? Vilket stöd kan jag få för att komma tillbaka i arbete?

För arbetsgivare


Hur kan jag som arbetsgivare förebygga sjukskrivningar eller stötta anställda att komma tillbaka i arbete?

För läkare


Hur används läkarintyget i handläggningen? Hur påverkar intygets innehåll Försäkringskassans beslut?

För andra myndigheter


Hur kan min myndighet förebygga sjukskrivningar eller stötta sjukskrivna att komma tillbaka i arbete?