Alla behövs i Laget Sverige

Sjukskrivning är inte svart eller vitt

Att bli sjuk eller skadad behöver inte vara samma sak som att vara ute ur spelet. Du kan komma tillbaka i arbete på olika sätt. Laget Sverige är en kampanj för att uppmärksamma att alla behövs och kan delta efter förmåga. Sjukskrivning är inte svart eller vitt.

Testimonial_mallobjekt Actions
Loading...
Testimonial - Fler berättelser Actions
Loading...

Om du blir sjuk


Är det möjligt att arbeta trots att jag är sjuk? Vilket stöd kan jag få för att komma tillbaka i arbete?

För arbetsgivare


Hur kan jag som arbetsgivare förebygga sjukskrivningar eller stötta anställda att komma tillbaka i arbete?

För läkare


Hur används läkarintyget i handläggningen? Hur påverkar intygets innehåll Försäkringskassans beslut?

För andra myndigheter


Hur kan min myndighet förebygga sjukskrivningar eller stötta sjukskrivna att komma tillbaka i arbete?