Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Korta analyser

Korta analyser är en rapportserie från Försäkringskassan som presenterar aktuell statistik och analys i ett kort format.

Uttaget av föräldrapenning skiljer sig beroende på inkomst

Föräldrar med låg inkomst tar ut fler dagar med föräldrapenning under barnets första levnadsår än föräldrar med hög inkomst. Det innebär att föräldrar med låg inkomst har färre dagar kvar att använda när barnen är äldre.

2018

Uttaget av föräldrapenning skiljer sig beroende på inkomst (Korta analyser 2018:4)

Lägst sjukfrånvaro i små välfärdsföretag (Korta analyser 2018:3)

Var femte personlig assistent är en nära anhörig (Korta analyser 2018:2)

2017

2016

2015


 

Prenumerera på korta analyser