Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Skicka intyg till oss

Här hittar du adressen till Försäkringskassans inläsningscentral dit du kan skicka intyg.

Försäkringskassans Inläsningscentral
839 88 Östersund

Det gäller till exempel läkarintyg, läkarutlåtanden, arbetsgivarintyg eller intyg om graviditet.

Du behöver inte märka intygen på något särskilt sätt om ditt personnummer står på intyget.