Skicka blanketter och intyg Actions
Loading...

Skicka blanketter och intyg

Skicka blanketter och intyg Actions
Loading...

Här hittar du adresser dit du ska skicka dina blanketter. Om det redan finns en adress tryckt på blanketten ska du skicka den dit.

Blanketter för privatpersoner
Ärende

Adoptionsbidrag

Adress: Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund

Aktivitetsersättning (tidigare förtidspension)

Adress: Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund

Aktivitetsersättning (tidigare förtidspension) för bosatta utomlands

Adress: Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund

Aktivitetsstöd

Adress: Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund

Anmälan om konto Blankettnr. FK5605

Adress: Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund

Arbetshjälpmedel

Adress: Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund

Arbetsskada, anmälan Blankettnr. FK9210

Adress: Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund

Arbetsskada, ansökan om ersättning Blankettnr. FK5002

Adress: Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund

Assistansersättning

Adress: Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund

Barnbidrag

Adress: Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund

Bilstöd

Adress: Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund

Bostadsbidrag

Adress: Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund

Bostadstillägg för dig som har sjukersättning eller aktivitetsersättning

Adress: Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund

Dagpenning, militär utbildning

Adress: Försäkringskassan, Militär utbildning, 831 84  Östersund

Familjebidrag, militär utbildning

Adress: Försäkringskassan, Militär utbildning, 831 84  Östersund

Familjeförmåner inom EU/EES

Adress: Försäkringskassan, EU Familjeförmåner, Box 1164, SE-621 22 Visby

Flerbarnstillägg

Adress: Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund

Föräldrapenning

Adress: Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund

Försäkringsuppgifter, registrering hos Försäkringskassan

Adress: Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund

Graviditetspenning

Adress: Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund

Handikappersättning

Adress: Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund

Läkarintyg/läkarutlåtande

Adress: Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund

Intyg om graviditet (Moderskapsintyg)

Adress: Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund

Närståendepenning

Adress: Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund

Rehabiliteringsersättning

Adress: Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund

Registrering: Försäkringsuppgifter, registrering hos Försäkringskassan

Adress: Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund

Sjukersättning (tidigare förtidspension)

Adress: Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund

Sjukersättning (tidigare förtidspension) – för bosatta utomlands

Adress: Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund

Sjukpenning

Adress: Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund

Förebyggande sjukpenning

Adress: Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund

Smittbärarpenning

Adress: Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund

Sjukpenninggrundande inkomst

Adress: Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund

Sjuklöneförsäkring

Adress: Försäkringskassan, Box 93, 662 22 Åmål

Skattebeslut / jämkningsbeslut  

Adress: Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund

Statligt personskadeskydd

Adress: Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund

Särskilt högriskskydd

Adress: Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund

Tandvårdsstöd Blankettnr. FK7023

Adress: Försäkringskassan, FE 20, 831 84 Östersund

Tillfällig föräldrapenning

Adress: Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund

Totalförsvarspliktig

Adress: Försäkringskassan, Familjebidrag, 831 84 Östersund

Underhållsstöd

Adress: Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund

Vård utomlands inom EU/EES och Schweiz

Adress: Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund

Vårdbidrag

Adress: Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund

Återkrav

Adress: Försäkringskassan, Statlig fordran, 831 84 Östersund

 
Blanketter för kommunen

3280 Begäran Utbetalning för retroaktiv tid från Försäkringskassan

Adress: Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund

Om begäran gäller efterlevandepension ska blanketten skickas till
Försäkringskassan, Box 807, 971 25 Luleå

3291 Anmälan Vistelse på eller utanför institution - barn med underhållsstöd

Adress: Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund

3292 Anmälan Vistelse på eller utanför institution - handikappersättning eller vårdbidrag

Adress: Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund

3057 Räkning assistansersättning

Adress: Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund