Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Om du misstänker bidragsbrott

Du kan anmäla till Försäkringskassan om du misstänker att en person eller ett företag får ersättning som hen eller de inte har rätt till. Vi utreder alla ärenden som lämnas till oss. Att du anmäler hjälper oss att förhindra bidragsbrott. Försäkringskassan polisanmäler alltid misstänkta bidragsbrott.

När en person får ersättning som hen inte har rätt till beror det oftast på något av följande:

  • Att vi har fått in felaktiga uppgifter tillsammans med ansökan om ersättning. 
  • Att vi inte har fått veta att förhållandena ändrats under perioden som personen fått ersättning.

Om du vill göra en anmälan om bidragsbrott

Ring till oss på telefonnummer 0771–524 524. Om du vill vara anonym vid det tillfället, ska du inte lämna några uppgifter om dig själv.

Vad behöver Försäkringskassan veta?

För att informationen ska kunna leda till en utredning behöver vi få in så mycket uppgifter som möjligt. Det kan till exempel vara:

  • Försäkringskassan måste kunna identifiera vem tipset avser. Därför ska du om det går ange namn, person– eller organisationsnummer, telefonnummer, firmanamn, webbplats eller liknande.
  • Försäkringskassan behöver veta vad det misstänkta fusket består av och om du uppfattar att det pågår, eller under vilken tid det har pågått.
  • Försäkringskassan kan på grund av sekretessregler aldrig lämna återkoppling på hur vi använder inlämnade tips.

Relaterade länkar

Så här arbetar Försäkringskassan