Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Kontakta oss via bildtelefon, texttelefon eller Teletal

Du som har en funktionsnedsättning eller som har behov av stöd eller hjälp vid telefonsamtal kan ringa oss med hjälp av bildtelefon, texttelefon eller Teletal.

Teletal

Teletal är en kostnadsfri och personlig tjänst för alla som behöver hjälp och stöd vid telefonsamtal. En tolk är med dig i samtalet och hjälper dig bland annat med att komma rätt i växeln, tolka otydligt tal och svåra ord i samtalet eller att anteckna vad som sägs. Det fungerar som ett trepartssamtal och du kan ringa med din vanliga telefon. Teletal hjälper enbart till med att tolka på svenska.

Teletal (teletal.se)

Bildtelefon

Om du har bildtelefon och använder svenskt teckenspråk kan du kontakta Försäkringskassan via tolk och bildtelefoni.net.

SIP: tolk@tolk.sip.nu
Webbapp: kund.bildtelefoni.net
Bildtelefoni (www.bildtelefoni.net)

Texttelefon

Om du vill använda förmedlingstjänsten för texttelefoni kontaktar du Försäkringskassan via nummer 020-600 600.

Texttelefon (www.texttelefoni.se)