Skicka blanketter och intyg Actions
Loading...

Skicka blanketter och intyg

sidans text Skicka blanketter och intyg Actions
Loading...

Här hittar du adresser som ska användas om du som jobbar på en kommun ska skicka blanketter till oss.

Blanketter för kommunen

Ärende Adress
3280 Begäran Utbetalning för
retroaktiv tid från Försäkringskassan  

Försäkringskassans inläsningscentral, 
839 88 Östersund

Om begäran gäller efterlevandepension ska blanketten skickas till
Försäkringskassan, Box 807,
971 25 Luleå

3291 Anmälan Vistelse på eller
utanför institution - barn med underhållsstöd  
Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund
3292 Anmälan Vistelse på eller utanför institution - handikappersättning eller vårdbidrag    Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund
3057 Räkning assistansersättning    Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund
2530 Begäran från socialnämnden -
underhållsstödet ska på
grund av särskilda skäl   
Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund
2532 Begäran från socialnämnden -
ändrad utbetalning av barnbidrag   
Försäkringskassan, Verksamhetsstöd, Barnbidrag,
831 84 Östersund