Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Webbinarium om merkostnadsersättning för barn

Jobbar du med att stötta föräldrar som söker merkostnadsersättning för barn? Se då vårt inspelade webbinarium från den 10 maj 2021 där vi går igenom hur ersättningen fungerar och förklarar delar som kan vara knepiga att förstå. Helt enkelt bra saker att känna till när du möter föräldrar som har frågor.

Vi uppdaterar inspelningen från webbseminariet

Vi uppdaterar inspelningen från webbseminariet och har tillfälligt tagit bort filmen. Vill du ta del av den innan vi publicerat kan du kontakta oss på kommunikationsavdelningen@forsakringskassan.se

Frågor och svar från chatten i webbinariet

Här finns frågor och svar från chatten när webbinariet sändes, något förkortade för att passa formatet. Vissa frågor som vi fick in rörde enskilda ärenden och de kan vi tyvärr inte svara på här, men du är alltid välkommen att kontakta oss. Mer information om merkostnadsersättning för barn finns även här på vår webbplats.

Merkostnadsersättning för barn

Frågor och svar

 • Nej, det är den som är underhållsskyldig som kan få merkostnadsersättning. Det är man om man är förälder eller likställd med förälder.

 • Ja, men bara som komplement. En ansökan måste alltid också innehålla ett intyg från en läkare.

 • Vi prövar utifrån de uppgifter som fanns när ansökan lämnades in. Vi gör sedan en bedömning och tar vid ett beviljande ställning till vilken tidsperiod som rätt till ersättning kan finnas.

 • Varaktighetskravet, att kostnaderna ska finnas i mer än sex månader, ett av grundkraven när det gäller merkostnadsersättning för barn. Om det inte är uppfyllt kan man inte få sin ansökan beviljad, oavsett hur stora merkostnaderna är. Det finns också en annan regel som säger att om barnet vårdas på sjukhus längre än sex månader är det inte möjligt att få merkostnadsersättning, även om man kommer över kravet på godtagna kostnader på minst 11 900 kronor.

 • Vi kan tyvärr inte följa enskilda merkostnader kopplade till specifika diagnoser. Men generellt gäller att vi bedömer på samma sätt som andra merkostnader: finns det en koppling till funktionsnedsättningen, är den utöver normal kostnad samt är den skälig?

 • Det finns ingen uttömmande lista över vad som kan vara en merkostnad för till exempel lägervistelser, resor för aktiviteter, simning med mera. Det ska vara kostnader som inte skulle ha funnits utan funktionsnedsättningen. Det kan också vara så att kostnaden är normalt förekommande men att den på grund av funktionsnedsättningen är högre.

 • Det finns ingen uttömmande lista över vad som kan vara en merkostnad. Det ska vara kostnader som inte skulle ha funnits utan funktionsnedsättningen. Det kan också vara så att kostnaden är normalt förekommande men att den på grund av funktionsnedsättningen är högre.

 • Exakt vad som kan vara ett hjälpmedel som kan komma att godtas som merkostnad går inte att säga, det behöver vår utredning visa. Vi tar hänsyn till om hjälpmedlet finns att få från till exempel regionen eller kommunen. Vilket hjälpmedel barnet har behov av är såklart individuellt och om det kan förskrivas av kommun eller region ser olika ut beroende på vart barnet bor.

 • Vi kan tyvärr inte svara på om specifika merkostnader kan godtas eller inte. Precis som för övriga merkostnader behöver vi bedöma om det finns ett samband mellan kostnaden och barnets funktionsnedsättning. Vi gör en individuell bedömning i varje ansökan om kostnaden är utöver normal kostnad jämfört med kostnad för jämnåriga barn utan funktionsnedsättning och om kostnaden är skälig. Sedan behöver summan av alla godtagna merkostnader vara minst 11 900 kronor per år för att kunna få rätt till merkostnadsersättning. Beloppet är för 2021.

 • Nej, den garanterade nivån av merkostnadsersättning gäller endast vuxna.

 • Vi använder bland annat referensvärden som Konsumentverket tar fram men också uppgifter från andra myndigheter, kommuner eller regioner. I beslutet som den sökande får står det vilka källor vi använt.

 • Om man har fakturor eller kvitton går det bra att skicka in dem till oss men det går också bra att förklara för oss hur man har räknat ut sina kostnader.

 • Om man har fakturor eller kvitton går det bra att skicka in dem till oss men det går också bra att förklara för oss hur man har räknat ut sina kostnader. När det gäller parkeringskostnader, trängselavgifter etc. kan dessa tas upp som merkostnader om barnet vistas på sjukhus på grund av sin funktionsnedsättning.

 • Vi väger samman samtliga kostnader för barnen.

 • Vi kan bara utreda och bedöma merkostnader från den förälder som har ansökt. Ansöker båda föräldrarna gemensamt eller var för sig för samma barn så bedömer vi båda föräldrarnas merkostnader för barnet.

 • Nej, om det behövs ett nytt läkarutlåtande behöver det vara undertecknat av läkare.

 • Nej, det är inget man kan få merkostnadsersättning för men det kanske kan vara aktuellt med omvårdnadsbidrag. Det är en separat ersättning som syftar till att ge föräldrar ekonomiska förutsättningar att hjälpa till med omvårdnad och tillsyn. Du hittar mer information om omvårdnadsbidrag här

  Omvårdnadsbidrag för barn

 • Nej, det är inget man kan få merkostnadsersättning för men det kanske kan vara aktuellt med omvårdnadsbidrag. Det är en separat ersättning som syftar till att ge föräldrar ekonomiska förutsättningar att hjälpa till med omvårdnad och tillsyn. Du hittar mer information här om omvårdnadsbidrag

  Omvårdnadsbidrag för barn

 • Ja, det finns viss information på andra språk på vår hemsida. Det finns också möjlighet att kontakta oss per telefon för att få information på andra språk.

 • Det är viktigt att det framgår att hjälpmedlet behövs på grund av funktionsnedsättningen. Det är bara kostnader som föräldern har själv som kan godtas, därför gäller att behovet inte kan tillgodoses av till exempel regionen eller kommunen.

Senast uppdaterad