Avstämningsmöte

Försäkringskassan ansvarar för att samordna de olika åtgärder en person är i behov av för att kunna komma tillbaka i arbete. Det kan vara åtgärder av medicinsk, social eller arbetslivsinriktat slag. Försäkringskassan kan då kalla till ett avstämningsmöte.

Vad är ett avstämningsmöte?

Ett avstämningsmöte är ett möte med en anställd som är sjukskriven, Försäkringskassan och minst en annan part som kan påverka den sjukskrivnes situation.

Förutom dig som är arbetsgivare kan det vara en läkare eller en representant från Arbetsförmedlingen. Även företagshälsovården och en representant från facket kan delta.

Syftet med ett avstämningsmöte är dels att klarlägga vad den anställde på grund av sin sjukdom kan och inte kan göra, dels att ta ställning till vilka åtgärder som krävs för att den anställda ska komma tillbaka till arbetet.

Plan för återgång i arbete

Mötet ska fokusera på en plan för återgång i arbete. Om den anställda behöver arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder ska man diskutera vilka åtgärder som är möjliga och lämpliga.

Resultatet av mötet ska ligga till grund för en plan för återgång i arbete.