Tillbaka till arbete - rehabilitering

Tidiga insatser

Ju längre en anställd är borta från arbetslivet desto svårare blir det att komma tillbaka. Därför är det viktigt att rehabiliteringen påbörjas så fort som möjligt. 

För att kunna göra dessa tidiga insatser bör du hålla kontakten med den anställda. Du bör också ta reda på om det är möjligt för den anställda att arbeta deltid, och om förändringar i arbetsmiljön eller byte av arbetsuppgifter skulle kunna
hjälpa den anställda.

Läs mer om "Tidiga arbetsgivarinsatser under sjukperioden" (pdf 89 kB, öppnar nytt fönster)

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren ansvarar för arbetsanpassning och rehabilitering så länge det finns ett anställningsförhållande. Detta regleras genom arbetsrättslig lagstiftning i LAS, i arbetsmiljölagen, och i Socialförsäkringsbalken. Som arbetsgivare ansvarar du för att genomföra den anpassning och rehabilitering som kan ske inom eller i anslutning till den egna verksamheten. Rehabiliteringsansvaret omfattar hela verksamheten, inte bara en viss enhet eller ett affärsområde.

Inriktningen bör vara att den anställda ska fortsätta arbeta i företaget. Ofta kan du i samarbete med företagshälsovården finna lösningar som är bra för den anställda.

Läs mer om företagshälsovård

Försäkringskassans ansvar

Försäkringskassan har ett ansvar för att samordna de olika åtgärder en person är i behov av för att kunna komma tillbaka i arbete. Det kan vara medicinska, sociala eller arbetslivsinriktade åtgärder. 

Du kan därför bli kontaktad av oss för att tillsammans med den anställda lämna information som vi behöver för att bedöma rätten till ersättning och utreda behovet av rehabilitering. Försäkringskassan kan också kalla till ett avstämningsmöte.

Läs mer om avstämningsmöte och planering för återgång i arbete

Kontakt

Som arbetsgivare kan du alltid kontakta Försäkringskassan om du har frågor om en anställds återgång i arbete. Tänk på att du behöver den anställdas samtycke till att vi diskuterar hans eller hennes ärende med dig. Ring 0771-17 90 00.