Sjuk utomlands

Sjuklön och sjukpenning kan betalas ut om den anställda blir akut sjuk under vistelse inom EU- eller EES-området. Det gäller även vid akut insjuknande i ett land som Sverige har konvention om social trygghet med.

Sjukpenningen kan endast betalas ut om personen blir sjuk medan hon eller han utför sådant arbete som ska anses som arbete i Sverige.

Ska en anställd som får sjukpenning resa till ett EU/EES-land eller Schweiz behöver han eller hon inte göra något. Men om den anställda åker till ett land som inte tillhör EU/EES eller Schweiz ska han eller hon ansöka innan resan för att behålla sjukpenningen under utlandsvistelsen.

7430 Begäran om medgivande att behålla ersättning vid utlandsvistelse (pdf 178 kB, öppnar nytt fönster)

Sjuk vid bosättning eller arbete utomlands

Utgångspunkten i EU:s lagstiftning är att en person som arbetar i ett annat EU-land har rätt till arbetslandets socialförsäkring. Sjukvård har man däremot rätt till i det land där man bor.

Den anställda bör kontrollera vilka regler som gäller för socialförsäkringen i det land där man arbetar.

Utomlands


6220
Använd blankett 6220 om du

  • sänds ut av en svensk arbetsgivare för att arbeta i ett annat EU/EES-land, Schweiz eller annat konventionsland.
  • är egen företagare och ska utföra tillfälligt arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz.
  • regelbundet arbetar i två eller flera EU/EES-länder eller i Schweiz.

Du behöver få ett intyg om tillämplig lagstiftning för att du ska fortsätta att tillhöra den svenska socialförsäkringen.

6220 Begäran om intyg A1/E101 eller konventionsintyg (pdf 158 kB, öppnar nytt fönster)

-------------------------------------------------------------------------------
6212
Blanketten 6212 ska användas av dig som söker dispens enligt artikel 17 i förordning (EEG) 1408/71 vid arbete i Frankrike.

6212 Begäran om kompletterande uppgifter vid tillämpning av artikel 17, EG-förordning nr 1408/71 för anställd för arbete i Frankrike (pdf 58 kB, öppnar nytt fönster)

-------------------------------------------------------------------------------
6213
Blanketten 6213 ska användas av dig som är egen företagare och som söker dispens enligt artikel 17 i förordning (EEG) 1408/71 vid arbete i Frankrike.

6213 Begäran kompletterande uppgifter vid tillämpning av artikel 17, EG-förordning nr 1408/71 för egen företagare vid verksamhet som bedrivs i Frankrike (pdf 60 kB, öppnar nytt fönster)

-------------------------------------------------------------------------------

6220
Använd blankett 6220 om du behöver få ett intyg om tillämplig lagstiftning och Försäkringskassan tar ställning till om du ska tillhöra den svenska socialförsäkringen.

6220 Begäran om intyg A1/E101 eller konventionsintyg (pdf 158 kB, öppnar nytt fönster)