Ersättning för höga sjuklönekostnader

För alla arbetsgivare i Sverige finns ett skydd mot höga sjuklönekostnader. Skyddet innebär att arbetsgivare kan få ersättning för årliga sjuklönekostnader som överstiger en viss nivå.

Syftet med ersättningen för höga sjuklönekostnader är att arbetsgivare ska våga anställa. Det gäller särskilt små eller nyetablerade arbetsgivare där sjukfrånvaro kan bli en ekonomisk risk.

Ersättningens storlek beror på de årliga lönekostnaderna

Behöver vi ansöka om ersättningen?

Nej, ingen ansökan behövs. Som arbetsgivare lämnar ni varje månad in en arbetsgivardeklaration till Skatteverket och fyller i den sjuklönekostnad ni har haft. Skatteverket meddelar i sin tur Försäkringskassan om era sjuklönekostnader och lönekostnader. Utifrån de uppgifterna beräknar Försäkringskassan sedan vilken ersättning ni kan få.

Hur mycket kan vi få?

Ni kan få ersättning för den del av sjuklönekostnaderna som överstiger

 • 0,5 procent av den totala lönekostnaden om er lönekostnad uppgår till högst 3 miljoner kronor årligen
 • 0,9 procent av den totala lönekostnaden om er lönekostnad överstiger 3 men inte 6 miljoner kronor årligen
 • 1,2 procent av den totala lönekostnaden om er lönekostnad överstiger 6 men inte 12 miljoner kronor årligen
 • 1,3 procent av den totala lönekostnaden om er lönekostnad överstiger 12 men inte 20 miljoner kronor årligen
 • 1,5 procent av den totala lönekostnaden om er lönekostnad överstiger 20 miljoner kronor årligen.

Den högsta ersättningen som går att få är 250 000 kronor om året.

Så här ser flödet mellan Skatteverket och Försäkringskassan ut:

 1. Arbetsgivaren har redovisat sjuklönekostnader via arbetsgivardeklarationen till Skatteverket, som sedan skickar uppgifterna vidare till Försäkringskassan.
 2. Ett kalenderår är slut. I slutet av april året efter kommer Försäkringskassan automatiskt kontrollera
  arbetsgivarens rätt till ersättning (utan att arbetsgivaren gör en ansökan).
 3. Försäkringskassan beslutar om arbetsgivaren har rätt till ersättning.
 4. Om arbetsgivaren har rätt till ersättningen skickar Försäkringskassan uppgifter om detta till Skatteverket.
 5. Skatteverket tar emot och krediterar arbetsgivarens skattekonto med ersättningsbeloppet.

Att ansöka i förskott

Ni kan ansöka om ersättning i förskott från Försäkringskassan. Möjligheten finns för att små eller nyetablerade arbetsgivare inte ska behöva ligga ute med pengar för höga sjuklönekostnader en längre tid.

Försäkringskassan beslutar löpande om krediteringar i förskott. Om ni har fått ersättning i förskott kan en ny förskottsansökan prövas tidigast efter tre månader från den dag då den senaste ansökan som beviljades kom in till Försäkringskassan.

I förskottsansökan ska ni ange summan av lönekostnader och arbetsgivaravgifter för alla anställda som ni beräknar att ni kommer att ha för hela kalenderåret. Ni behöver inte ange sjuklönekostnader, eftersom Försäkringskassan hämtar den uppgiften från Skatteverket. Använd blankett 7016 – ni når den via länken längst ner på sidan

Förskottsersättningen är preliminär

Tänk på att ersättning i förskott är preliminär. Försäkringskassan stämmer av och jämför era beräknade kostnader mot de verkliga kostnaderna året efter att ersättningen krediterats. En arbetsgivare som fått för mycket ersättning blir återbetalningsskyldig. En arbetsgivare som fått för lite ersättning får en tilläggskreditering.

Blanketter

7016 Ansökan om ersättning till arbetsgivare för höga sjuklönekostnader i förskott för innevarande år (pdf 100 kB, öppnar nytt fönster)

Fördjupad information

Mer information om det särskilda högriskskyddet - information för arbetsgivare

Frågor och svar om ersättningen för höga sjuklönekostnader (pdf 112 kB, öppnar nytt fönster)