Sjukfrånvaro

Här kan du som är arbetsgivare läsa om vad som gäller vid sjukfrånvaro och vilket ansvar du har. 

Sjukanmäl anställda 

Du kan välja att logga in med e-legitimation eller lösenord eller att anmäla helt utan inloggning. Sjukanmäla utan inloggning är det snabbaste sättet när du ska sjukanmäla en anställd. 

Sjuklön

Som arbetsgivare är du skyldig att betala sjuklön till anställda som inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du betalar sjuklön de första 14 dagarna. Den anställdas rätt till sjuklön gäller från och med första anställningsdagen.

Skriftlig försäkran

Den anställda ska lämna en skriftlig försäkran till dig om i vilken omfattning hon eller han inte kunnat arbeta på grund av sjukdomen. Försäkran behöver inte innehålla någon uppgift om diagnos. Vissa kollektivavtal kan dock ha regler om att försäkran ska innehålla uppgifter om diagnos

Den anställda ska skicka läkarintyg

Från och med den 8:e sjukdagen måste den anställda lämna ett läkarintyg/läkarutlåtande till dig som styrker att arbetsförmågan är nedsatt. Det räcker med att du får en kopia av läkarintyget.

Den anställda ansvarar själv för att skicka läkarintyget till Försäkringskassan.

Arbetsgivaren anmäler till Försäkringskassan

När en anställd har varit sjuk mer än 14 dagar är du skyldig att sjukanmäla den anställda till Försäkringskassan (senast den 21:a sjukdagen). Läs mer om Sjukanmälan - Arbetsgivare, länk finns längre ner på den här sidan.

Mer information om läkarintyg för dig som är arbetsgivare.

Vad betyder ”E” på läkarintyget?

 

Tystnadsplikt

Du som arbetsgivare har tystnadsplikt när det gäller uppgifter om dina anställdas hälsotillstånd eller personliga förhållanden i övrigt som framkommer i samband med hantering av sjuklön och rehabilitering.

Tystnadsplikten gäller alla som handlägger frågor som rör rätten till sjuklön för de anställda eller deltar i anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet.

Hur mycket lön kan jag betala till mina anställda när de är sjuka?

Du får betala hur mycket du vill i lön till din anställda även om han eller hon är sjuk. Men sjukpenningen minskas om den anställda totalt med lön och sjukpenning får ut mer än 90 procent av sin normala lön. Vi har fått flera frågor från er arbetsgivare om hur ni ska tänka när ni skriver avtal och vill ge lön under sjukskrivning. Här har vi tagit fram lite hjälp på vägen. Alla siffror gäller heltidssjukskrivningar.

Om den anställda har en månadslön på 27 683 kronor eller mindre så kan du betala ut upp till 10% av lönen utan att det påverkar sjukpenningen. Om du betalar ut mer än 10 % kommer vi att minska sjukpenningen så att han eller hon totalt med lön och sjukpenning inte får ut mer än 90% av sin normala lön.

Om den anställda har en månadslön som är högre än 27 683 kronor är det lite mer komplicerat att räkna ut hur mycket du får betala i lön men så här gör du. Oavsett hur mycket lönen är kan du betala ut 2768 kronor. Utöver det kan du betala ut 90 procent av mellanskillnaden mellan den anställdas lön och 27 683 kronor.

Du får betala hur mycket du vill i lön till din anställda även om han eller hon är sjuk. Men sjukpenningen minskas om den anställda totalt med lön och sjukpenning får ut mer än 90 procent av sin normala lön. Vi har fått flera frågor från er arbetsgivare om hur ni ska tänka när ni skriver avtal och vill ge lön under sjukskrivning. Här har vi tagit fram lite hjälp på vägen. Alla siffror gäller heltidssjukskrivningar.

Om den anställda har en månadslön på 27 330 kronor eller mindre så kan du betala ut upp till 10% av lönen utan att det påverkar sjukpenningen. Om du betalar ut mer än 10 % kommer vi att minska sjukpenningen så att han eller hon totalt med lön och sjukpenning inte får ut mer än 90% av sin normala lön.

Om den anställda har en månadslön som är högre än 27 330 kronor är det lite mer komplicerat att räkna ut hur mycket du får betala i lön men så här gör du. Oavsett hur mycket lönen är kan du betala ut 2730 kronor. Utöver det kan du betala ut 90 procent av mellanskillnaden mellan den anställdas lön och 27 330 kronor.

Till exempel:

Din anställda tjänar 37 330 kronor. Du kan först betala ut 2730 kronor. Utöver det 90 procent av mellanskillnaden
37 330-27 330 *90 %=9000 kronor. Sammanlagt blir det 2730 + 9000 =11 703 kronor i månaden.

Din anställda kommer då att få full sjukpenning på 21 270 kronor + 11 703 kronor från dig vilket motsvarar 90% av hans eller hennes normala lön.

0771-17 90 00 Är telefonnumret till Försäkringskassans Kundcenter för partner. Läs mer!