Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Sjukdom och skada

Sjuk medarbetare dag 1–90

Information till dig som arbetsgivare om sjuklön, sjukanmälan, sjukpenning, reseersättning, smittbärarpenning, ersättning för höga sjuklönekostnader och särskilt högriskskydd.

Sjuk medarbetare från dag 91

Information om roller och ansvar och vad du som arbetsgivare behöver göra vid längre sjukskrivningar.

Skador i arbetet

Information om vad du som arbetsgivare ska göra om en medarbetare skadar sig.

Vård av närstående

Information om vad som gäller om en medarbetare behöver vara ledig för att vårda en närstående.