Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Nya regler för sjukskrivning från 1 juli – plan för återgång i arbete

13 mars 2018

Den 1 juli kommer alla arbetsgivare som har medarbetare som väntas vara borta från arbete mer än 60 dagar på grund av sjukdom behöva göra en plan för återgång i arbete, Planen ska vara arbetsgivarens stöd i rehabiliteringsarbetet och ska göras senast 30 dagar från första sjukdagen.

Alla arbetsgivare som har anställda som väntas vara borta från arbetet på grund av sjukdom i mer än 60 dagar berörs av regeländringen, undantag är om det inte är uppenbart att medarbetarens hälsotillstånd gör att medarbetaren inte kan komma tillbaka till arbete.

I samband med den här förändringen kommer det arbetsplatsnära stödet, som arbetsgivare kan söka, att utvidgas. Från att som i nuläget ge bidrag till enbart köp av utredningar utvidgas stödet till att omfatta planering, genomförande och uppföljning av insatser. Det utvidgade bidraget som kan lämnas ska från och med den 1 juli 2018 benämnas arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd.

Mer information kommer under våren.
Läs mer om bakgrunden till förändringarna här (pdf)

Tillbaka till nyhetsarkivet