Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Filmer ska hjälpa arbetsgivare sänka sjukfrånvaron

4 October 2017

Konkreta tips på hur arbetsgivarna själva kan sänka sjukfrånvaron bland sina medarbetare är temat i de nya inspirationsfilmer som producerats för lagetsverige.se. Redan nu kan den första filmen, från Södertälje, ses på sajten.

Så jobbar Södertälje för att öka arbetshälsan

5 minuter

För att vända trenden med den ökande sjukfrånvaron i Södertälje kommun beslutade kommunledningen att ta ett samlat grepp om ökad arbetshälsa.

Åsa Zellman

På sajten lagetsverige.se, där Försäkringskassan informerar om sjukförsäkringen, visas nu den första av tre inspirationsfilmer där arbetsgivare får konkreta tips på vad de kan göra för att minska sjukfrånvaron. Åsa Zellman, verksamhetsutvecklare på avdelningen för sjukförsäkring, har varit med och tagit fram filmerna.

- Filmerna är ett led i Försäkringskassans arbete med att hjälpa arbetsgivare att förebygga sjukfrånvaro hos sina anställda. Vi vill också verka för att de tar sitt arbetsanpassnings- och rehabiliteringsansvar om de anställda blir sjuka och detta gör vi på olika sätt i våra kontakter med dem, säger hon.

Syftet med filmerna är att genom goda exempel inspirera arbetsgivare att börja arbeta för en ökad arbetshälsa och på så sätt minska sjukfrånvaron.
 
- Vi vill visa vad man som arbetsgivare kan göra på egen hand och med filmerna vill vi ge konkreta exempel på hur man kan göra det. Insatser på arbetsplatsen som minskar sjukfrånvaron behöver inte vara komplicerade och kostsamma. De vi har pratat med i filmerna berättar om relativt enkla åtgärder som ger effekt om man håller i och håller ut. Målet är att inspirera arbetsgivare, så att fler gör mer för att deras anställda ska vara friska, säger Åsa Zellman.

Information och inspiration

Nya laget Sverige-sidan om arbetshälsa


Tillbaka till nyhetsarkivet