Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Bidrag för att minska sjukfrånvaro

9 November 2021

Du har väl inte missat att du som arbetsgivare kan få ekonomiskt bidrag från Försäkringskassan för att förebygga eller förkorta sjukskrivningar hos dina medarbetare?

Bidraget kan användas för att bland annat anlita expertstöd kring olika typer av arbetsplatsinriktade åtgärder, till exempel anpassning av arbetsplatsen eller stöd för att hantera stress.
Det kan till exempel vara att du som arbetsgivare behöver anlita en anordnare för att:

  • kartlägga eller utreda vilket behov av stöd eller åtgärder en medarbetare har för att kunna vara kvar eller återgå i arbete
  • göra en planering för återgång i arbete
  • ta stöd av en rehabiliteringsledare för att utreda, planera, genomföra eller följa upp arbetslivsinriktade åtgärder
  • medarbetaren behöver stödjande samtal för att kunna vara kvar eller återgå i arbete
  • medarbetaren behöver stöd i att hantera stress, konflikter eller en kris
  • anpassa arbetsplatsen, arbetsuppgifter eller arbetstider
  • se över arbetsmiljö eller arbetsuppgifter för den enskilde t ex se behov av anpassningar, arbetshjälpmedel eller lära sig ändrad arbetsteknik

Nu finns det en ny e-tjänst som gör det ännu enklare att ansöka om bidraget.

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Så tycker arbetsgivare om bidraget

Tillbaka till nyhetsarkivet