Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Ersättning vid arbetsskada tydligare

25 February 2019

Nu finns ett nytt läkarutlåtande som ska se till att fler får chansen att pröva sin arbetsskada för att få livränta. Livränta är den ersättning du kan få från Försäkringskassan för förlorad inkomst på grund av en skada i arbetet.

Det nya utlåtandet, som kommer ur ett regeringsuppdrag till Försäkringskassan, gör bedömningarna av rätten till livränta mer rättssäkra och förtydligar villkoren för försäkringen.

‒ Ett syfte med läkarutlåtandet är att tydliggöra villkoren och kan användas som vägledning för den som undrar när det är aktuellt att söka livränta, säger Erica Narvaez, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.

För att utreda rätten till livränta krävs att man kan se att den försäkrade på grund av arbetsskadan inte helt kan försörja sig själv under minst ett år framöver. Läkarutlåtandet finns tillgängligt på Försäkringskassans hemsida.

Livränta – ersättning för förlorad arbetsinkomst vid arbetsskada

Tillbaka till nyhetsarkivet