Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Försäkringskassan viktig part för att få personer i arbete

5 April 2018

Tillsammans med Arbetsförmedlingen, Region Halland och Kungsbacka kommun ingår Försäkringskassan, FK, i ett Finsamprojekt för att skapa enklare vägar in i jobb för personer som under lång tid varit borta från arbetsmarknaden. Ett samarbete som gett ett väldigt lyckat resultat.

Individsamverkansteamet, som projektet kallas, sitter i en lokal i centrala Kungsbacka och består av medarbetare från Försäkringskassan, Socialtjänsten och Arbetsförmedlingen. Projektet, som drivs av samordningsförbundet Halland, drog igång för fem år sedan för att fånga upp personer som ”fallit mellan myndigheternas stolar” och hitta arbetstillfällen eller studieplatser åt dem. Linda Bertlin, som är koordinator för projektet, är sedan 2014 utlånad från Försäkringskassan där hon jobbar som beslutsfattare inom Funktionsnedsättning.

– Vi jobbar med dem som står allra längst bort från arbetsmarknaden, säger hon.

När en person hamnar hos Individsamverkansteamet kan hen få hjälp med allt från stöd och kontakter med vården till lönebidrag eller till exempel hjälp med att hitta en arbetsgivare att arbetsträna hos. Teamet arbetar årligen med ett sjuttiotal personer och förra året lyckades de hjälpa hälften av deltagarna i projektet att komma vidare till antingen jobb eller studier.

– Målet är att nå så kallat ”avslut” i 35 procent, men under förra året nådde vi 50 procent, säger Linda Bertlin.

Lena Svensson jobbar som personlig handläggare inom sjukpenning på Försäkringskassan i Halland och är utlånad på 75 procent till individsamverkansteamet. Hon har varit med från starten 2013 och menar att projektets främsta styrka är att alla sitter tillsammans och jobbar.

– Det är snabba vägar till beslut. Vi slipper hålla på och boka möten och har snabb tillgång till allting som finns i berörda myndigheters verktygslådor, säger hon.

Lena Svensson betonar också en annan framgångsfaktor; att alla medarbetare kommer från olika myndigheter men ändå är kollegor i detta projekt, och att alla strävar åt samma håll. Det innebär att alla måste ge och ta från varandra.

– Det är individen som står i fokus och vi ska samarbeta på bästa sätt för att nå ett så bra resultat som möjligt, säger hon.

Vad bidrar Försäkringskassan konkret med till projektet?

– Vi hjälper både deltagare och teammedlemmar att förstå sjukförsäkringen och att skapa förståelse för underlag. Vi håller även i diskussionen med våra försäkringsmedicinska rådgivare och specialister i de ärenden där deras kompetens behövs. Vi hjälper också till med medicinska underlag samt att boka möten med vården, så Försäkringskassan är en viktig part i projektet, säger Lena Svensson.

Hur är deltagarnas upplevelser av individsamverkansteamet?

– Deltagarnas upplevelser följs upp efter ett år och utvärderingarna visar att alla varit väldigt nöjda, främst eftersom det varit ett annat fokus på individen och hens unika rehabilitering, säger Linda Bertlin.

Fakta

  • Lagen om finansiell samordning (Finsam) trädde i kraft 2004. I dag finns totalt 82 samordningsförbund runt om i landet som fungerar som en lokal arena för samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommuner och regioner. Samordningsförbunden leds av en styrelse där både politiker och tjänstemän från parterna ingår.
  • Samordningsförbunden beslutar på vilket sätt de gemensamma medlen ska användas, där 50 procent kommer från staten (Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen), 25 procent från kommunen och 25 procent från landstinget/regionen. Samordningsförbunden utvärderar också rehabiliteringsinsatserna.
  • Individsamverkansteamet är ett samarbete mellan region Halland, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Kungsbacka kommun. Personer behöver remiss från någon av de fyra parterna för att delta.

Tillbaka till nyhetsarkivet