Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Ny tillämpning av begreppet sjukperiod efter HFD-dom

27 February 2019

En dom i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har ändrat hur Försäkringskassan ska tolka begreppet sjukperiod. HFD drar slutsatsen att sjukperiod är tid då en persons arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom med minst en fjärdedel i det vanliga arbetet oavsett om sjukpenning har betalats ut eller inte.

Det innebär att en sjukperiod kan pågå även om en person inte kan få sjukpenning efter dag 180 i rehabiliteringskedjan för att arbetsförmågan inte bedöms vara nedsatt i ett normalt förekommande arbete.

– HFD:s dom innebär att om en person, som tidigare har fått avslag efter dag 180, ansöker om sjukpenning på nytt och har haft nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom mot det vanliga arbetet sedan sjukpenning senast betalades ut är det samma sjukperiod. Arbetsförmågan ska då bedömas mot ett normalt förekommande arbete redan från första dagen. Det spelar ingen roll att det har gått 90 dagar eller mer sedan sjukpenning senast betalades ut. Eftersom det är samma sjukperiod måste personen också visa läkarintyg redan från första dagen, säger Terese Östlin, verksamhetsutvecklare, Avdelningen för sjukförsäkring.

Tidigare tillämpning av sjukperioder

Försäkringskassans tidigare tolkning av begreppet innebar att en sjukperiod bröts om en person nekades sjukpenning efter dag 180 i rehabiliteringskedjan för att hen bedömdes klara ett normalt förekommande arbete. Om hen ansökte om sjukpenning på nytt och det hade gått 90 dagar sedan sjukpenning senaste betalades ut började prövningen i rehabiliteringskedjan om från dag 1. Det innebar att arbetsförmågan skulle bedömas mot det vanliga arbetet igen.

HFD ansåg att den tidigare tillämpningen inte gav den effekt som rehabiliteringskedjan syftar till, att få fler personer att byta arbete om det vanliga arbetet inte går att förena med pågående sjukdom

Rehabiliteringskedjan

Tillbaka till nyhetsarkivet