Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Webbsändning från seminarium om psykisk ohälsa och sjukskrivning

27 April 2017

För personer sjukskrivna i psykiatriska diagnoser tar det betydligt längre tid att komma tillbaka i arbete jämfört med genomsnittet för alla diagnoser. Psykiatriska diagnoser är därmed förknippade med de längsta sjukskrivningarna, längre än vid både hjärt-, kärl- och tumörsjukdomar.

Under seminariet presenterades en ny rapport om vad som händer med personer som blir sjukskrivna i psykiatriska diagnoser. En panel med representanter från hälso- och sjukvården och socialförsäkringen pratade bland annat om:

  • Varför ökar sjukskrivningarna i stressrelaterade psykiatriska diagnoser?
  • Varför sjukskriver man så olika i olika delar av landet och på olika vårdenheter?
  • När är sjukskrivning en meningsfull del av vård och behandling, och när är sjukskrivning snarare en risk?

Webbsändning från seminariet om psykisk ohälsa och sjukskrivning

Tillbaka till nyhetsarkivet