Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Det går ännu inte att ansöka om karens

13 December 2021

Regeringen har föreslagit att ersättning för karens ska återinföras på grund av den ökade smittspridningen i samhället.

Förslaget innebär att ersättningen ska återinföras från och med 8 december 2021 och gälla till och med 31 mars 2022.

Eftersom det inte finns något beslut ännu så gäller nuvarande regler. Det innebär att den som är anställd just nu bara kan ansöka om ersättning för karens för dagar till och med 30 september 2021.

Åtgärden kommer att ingå i en extra ändringsbudget som regeringen avser att överlämna till riksdagen efter årsskiftet. När det finns ett beslut kommer den som är anställd att kunna ansöka om ersättning i efterhand.

Åtgärder på socialförsäkringsområdet med anledning av coronaviruset (regeringen.se)

Informationen på vår sida Coronaviruset – det här gäller kommer att uppdateras, när vi vet mer.

Coronaviruset – det här gäller

Tillbaka till nyhetsarkivet