Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Försäkringskassan beslutar om ersättning för höga sjuklönekostnader

18 April 2017

Mellan 19 april och 31 maj beslutar Försäkringskassan om ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare. Det är bara arbetsgivare som redovisat sjuklönekostnader eller angett noll kronor i ruta 99 Uppgift till Försäkringskassan i sin arbetsgivardeklaration som berörs.

De arbetsgivare som har rätt till ersättning får pengarna insatta på sitt skattekonto. På kontoutdraget redovisas ersättningen som ”Kompensation för höga sjuklönekostnader”.

När ersättningen satts in på skattekontot behandlas den likadant som andra insättningar. Det innebär att den kvittas mot eventuella skatteskulder. Om det efter kvittningen uppstår ett överskott går det att få pengarna utbetalda hos Skatteverket.

Om ärendet behöver kompletteras

I vissa fall behövs fler uppgifter innan vi kan fatta beslut. Om vi inte kan få in uppgifterna på annat sätt kommer vi att behöva komplettera dem skriftligt per brev. I dessa fall kommer inte beslutet att bli klart innan den 31 maj utan komma senare.

Ersättning för höga sjuklönekostnader

Tillbaka till nyhetsarkivet