Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Förändrade regler inom sjukförsäkringen

15 March 2021

Den 15 mars ändras reglerna för sjukpenning. Den som är sjukskriven längre än ett halvår kommer att få mer tid på sig för att få tillbaka arbetsförmågan. Vid Försäkringskassans bedömning räcker det om mer talar för än emot att man kommer vara tillbaka hos sin arbetsgivare inom ett år för att undantagsregeln övervägande skäl ska kunna tillämpas.

Riksdagen har beslutat om en lagändring som påverkar sjukförsäkringen och den som varit sjukskriven i mer än ett halvår. Det innebär att sjukskrivna kommer få längre tid på sig än tidigare att återfå sin arbetsförmåga hos arbetsgivaren, genom till exempel rehabiliteringsåtgärder.

Försäkringskassan kommer fortfarande att bedöma arbetsförmågan mot alla arbeten på arbetsmarknaden när det gått mer än 180 dagar i en sjukperiod, men lagändringen innebär fler möjligheter att göra undantag från den bedömningen.

Det räcker om mer talar för än emot att den som är sjukskriven kommer tillbaka till jobbet inom ett år för att bedömningen ska skjutas upp. Det kan till exempel finnas en plan framtagen tillsammans med dig som arbetsgivare som syftar till att den som är sjukskriven trappar upp arbetstiden och kommer börja jobba i samma omfattning som innan sjukskrivningen innan det gått ett år.

Tillbaka till nyhetsarkivet