Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Stort intresse för flexibel sjukskrivning

7 December 2017

I förra veckan bjöd ett unikt projekt mellan Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen in till en konferens i Göteborg för att redovisa resultat och erfarenheter. Syftet med projektet har varit att främja hälsa och förebygga sjukfrånvaro.

Inom projektet startade tre delprojekt i Västra Götaland:

  • Flexibel sjukskrivning för personer i cancerbehandling
  • Västra Götalandsregionen som arbetsgivare
  • Tidig samverkan i vården

– Det som är gemensamt för de tre delprojekten är att vi har sett att när vi arbetar nära tillsammans med att förebygga och förkorta sjukskrivningar, ger det bra resultat. Alla aktörer behövs för att nå framgång, säger Malin Jalonen Nilsson, projektledare.

Två av delprojekten avslutas nu och ska in i den ordinarie verksamheten, medan delprojektet Flexibel sjukskrivning ska fortsätta som en försöksverksamhet i Västra Götaland.

Flexibel sjukskrivning fortsätter som försöksverksamhet

Den flexibla sjukskrivningen har inneburit att personer som genomgår en cancerbehandling har kunnat arbeta när de har känt att de orkar och kan. Det har resulterat i att de har kunnat återvända till arbetet tidigare och att det varit enklare för dem att komma tillbaka.

Hans Mattsson, driftingenjör på Göteborgs energi, är en av de 370 personer som ingått i delprojektet. Han berättade om sina erfarenheter av flexibel sjukskrivning under en cancerbehandling.

– Nu fick jag möjlighet att arbeta när jag orkade. Hade jag varit helt sjukskriven hade jag tappat kontakten med jobbet under väldigt mycket längre tid. Att jag kunde jobba gjorde att jag kunde skingra tankarna och inte hela tiden bara fundera på att jag var sjuk.

En utvärdering av försöket i Västra Götaland visar goda resultat och det är beslutat att det ska fortsätta som en försöksverksamhet i länet.

– Det vi har sett i projektet är att de personer som klarat av att vara på arbetet och haft flexibel sjukskrivning har återgått tidigare i arbete och haft färre sjukskrivningar, säger delprojektledaren Zarah Nettervik på Försäkringskassan.

Socialminister Annika Strandhäll har tidigare uttalat sig positivt om försöket med flexibel sjukskrivning i Västra Götaland. Det finns även en motion inlämnad till riksdagen om att införa en flexiblare sjukskrivning.

Mer att läsa

Länkar till slutrapport och annan dokumentation om projektet (vgregion.se)

Reportage på SR ”Flexibel sjukskrivning hjälper cancerpatienter" (sverigesradio.se)


Tillbaka till nyhetsarkivet