Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Seminarium för att öka kunskapen i sjukskrivningsprocessen

14 February 2018

För att öka kunskapen om roller och uppdrag i sjukskrivningsprocessen bjöd Försäkringskassan i Stockholm in privata arbetsgivare inom vård och omsorg till ett seminarium den 12 februari. Syftet var att prata om vad arbetsgivare och andra aktörer, som exempelvis Försäkringskassan, kan göra för att minska sjukfrånvaron.

Fokus på vård- och omsorgsbranschen

Utmaningarna med hög sjukfrånvaro finns främst inom vård- och omsorgsbranschen och myndigheten hade därför bjudit in chefer och HR-ansvariga från flera av de stora privata arbetsgivarna inom vårdsektorn i Stockholm. Även företrädare för företag som arbetar med personlig assistans deltog.

Samarbete för att minska ohälsan

Sjukskrivningarna har varierat väldigt mycket i Sverige över tid och nu har den vänt ned till en nivå som historiskt sett är relativt låg. Samtidigt ökar andelen psykisk ohälsa bland dem som är sjukskrivna.

– Målet är en låg och stabil sjukfrånvaro och där är vi flera aktörer som behöver bidra; arbetsgivarna, hälso- och sjukvården och vi på Försäkringskassan men även individen själv, sade Ara Zarei, verksamhetsområdeschef på avdelningen för sjukförsäkringen Stockholm/Gotland.

Arbetsgivarnas ansvar

Arbetsgivarna har ett ansvar för sina medarbetares sjukskrivningsprocesser. Från 1 juli 2018 kommer det lagkrav på att arbetsgivarna ska ha en dokumenterad plan för när medarbetarna ska vara tillbaka i arbete, om de väntas vara borta i mer än 60 dagar. Samtidigt utvidgas stödet till arbetsgivare genom att arbetsgivarna ska kunna få ett arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd på högst 10 000 kronor per anställd och år.

Reformer inom socialförsäkringsområdet – budgetpropositionen 2018 (regeringen.se)

Tillbaka till nyhetsarkivet