Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Sjukpenningtalet minskar i alla län

25 August 2017

Sjukpenningtalet har historiskt varierat väldigt kraftigt. Mellan 2010 och 2016 ökade talet med 80 procent för att vända nedåt i början på 2017. Sjukpenningtalet ligger nu 1,0 dagar under banan för att nå målet om 9,0 dagar vid utgången av 2020. Det betyder att minskningen går något snabbare än den beräknade nedgången.

– Att vi ser en minskning av sjukpenningtalet i samtliga län och att fler kommer tillbaka i arbete efter sin sjukskrivning är bra. Mycket arbete återstår för att förebygga ohälsa ute på arbetsplatserna och vi kommer under hösten att intensifiera dialogen med offentliga arbetsgivare som idag har höga ohälsotal, säger Lars-Åke Brattlund, chef för avdelningen för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.

Här hittar du mer information om vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 dagar, regionala sjukpenningtal, andra nyckeltal och publikationer gällande sjukförsäkringen.

Tabellbilaga – månadsuppgifter augusti 2017

Fakta

  • Sjukpenningtalet i juli 2017 är 10,5 dagar vilket är 2,4 procent lägre jämfört med ett år tidigare och 0,1 dagar lägre jämfört med juni 2017
  • Ohälsotalet i juli 2017 är 27,0 dagar vilket är 1,0 dagar lägre än ett år tidigare och 0,1 dagar lägre jämfört med juni 2017
  • Antalet pågående sjukfall var i maj 2017 183 922  varav 71 930 hade pågått i mer än ett år.

Vad är sjukpenningtalet och ohälsotalet?

Om en person har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom kan denna vara berättigad till sjukpenning. För anställda betalas ersättningen ut från dag 15 i sjukfallet, de första 14 dagarna består av en karensdag samt en sjuklöneperiod som betalas ut av arbetsgivaren. För till exempel arbetslösa och föräldralediga kan ersättningen från Försäkringskassan betalas ut tidigare.

Sjukpenningtalet anger antalet dagar per person om alla sjuk-och rehabiliteringspenningdagar under ett år slås ut på alla försäkrade individer.

Ohälsotalet anger antalet dagar per person om alla ersatta dagar från alla förmåner i sjukförsäkringen (sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning) under ett år slås ut på alla försäkrade individer.

Kontakt

Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.

Tillbaka till nyhetsarkivet