Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Beslut om ersättning för höga sjuklönekostnader på väg

16 mars 2018

Mellan 23 april och 31 maj beslutar Försäkringskassan om ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare för inkomstår 2017. De arbetsgivare som har rätt till ersättning får pengarna insatta på sitt skattekonto. På kontoutdraget redovisas ersättningen som Kompensation för höga sjuklönekostnader.

När ersättningen satts in på skattekontot behandlas den likadant som andra insättningar det vill säga den kvittas mot eventuella skatteskulder. Om det efter kvittningen uppstår ett överskott går det att få pengarna utbetalda hos Skatteverket.

Om ärendet behöver kompletteras

I vissa fall behövs fler uppgifter innan Försäkringskassan kan fatta beslut. Om myndigheten inte kan få in uppgifterna på annat sätt kommer arbetsgivaren att behöva komplettera dem skriftligt per brev. I dessa fall kommer inte beslutet att bli klart innan den 31 maj utan komma senare.

Vilka arbetsgivare kan få ersättning för höga sjuklönekostnader?

Det är bara arbetsgivare som redovisat sjuklönekostnader i ruta 99 Uppgift till Försäkringskassan i sin arbetsgivardeklaration som får ett beslutsbrev.

Ersättning för höga sjuklönekostnader

Tillbaka till nyhetsarkivet