Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.
Emmaboda kommun bäst i landet på låga sjuktal Actions
Loading...

Emmaboda kommun bäst i landet på låga sjuktal

4 september 2017

Försäkringskassan uppvaktade i förra veckan Emmaboda kommun med ett diplom. Detta för att uppmärksamma att de är den kommunala arbetsgivare som har lägst andel sjukskrivna medarbetare i hela landet.
– Sjukfrånvaron på Emmaboda kommun är 4,4 procent. Det är en mycket låg sjukfrånvaro som bara kan matchas av Torsby i Värmland, säger Peter Karlsson områdeschef för Försäkringskassans avdelning för sjukförsäkringen i Kalmar och Kronobergs län.

Kommunens personalchef, Elisabeth Dahl, som tillsammans med en kollega tog emot diplomet, anser att anledningen till att man lyckats så bra är den modell som man började arbeta med redan under 80-talet.
– Målet var små arbetsgrupper och ett starkt individfokus. Det ska vara nära mellan chef och medarbetare.
Sjukfrånvaron började minska under 2006 och är ett resultat av ett nära samarbete inom kommunen.
– När något problem uppstår tar vi tag i det direkt, ofta tillsammans med Försäkringskassan och Företagshälsovården.

Rimligt chefsansvar framgångsfaktor

Peter Karlsson menar att kommunen som arbetsgivare arbetar målmedvetet med att förebygga ohälsa och att främja hälsa och att det ger resultat. Men pekar också på att det finns ett stort engagemang och en stor kunskap inom Emmaboda kommun för de här frågorna.

– Alla som jobbar tillbringar mycket tid på jobbet, lika mycket som hemma, och därför är det viktigt att människor mår bra där. Som chef bör man ha ansvar för ett rimligt antal personer och små personalgrupper är att föredra, något som man i Emmaboda tagit fasta på och som visat sig vara en framgångsfaktor.

Peter Karlsson och Susanne Jonsson, samverkansansvarig på Försäkringskassan, som delade ut diplomet berättade också om hur Försäkringskassan har arbetar med att ge stöd till Emmaboda kommun.
– Vi har en överenskommelse med Emmaboda kommun, precis som vi har med andra större arbetsgivare. Vi jobbar också med kontaktteam och uppföljningar på strukturell nivå och deltar vid arbetsmiljöutbildningar för cheferna i kommunen.
 


Tillbaka till nyhetsarkivet