Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Säga upp medarbetare

Här kan du läsa vad som gäller när du som arbetsgivare säger upp en medarbetare.

Vad kan du göra som arbetsgivare?

Om du säger upp en medarbetare, kan du ge rådet att hen bör anmäla sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Har medarbetaren inte gjort det inom tre månader efter att anställningen har upphört, riskerar hen att inte få någon ersättning vid till exempel sjukdom eller föräldraledighet.

Om en medarbetare blir uppsagd när hen är ledig av någon annan anledning än semester (till exempel sjukskrivning eller föräldraledig), räknas de tre månaderna från dagen när frånvaron började – inte från dagen som anställningen upphörde.

 

Lämna inkomstuppgift för uppsagd medarbetare

Försäkringskassan kan be dig att lämna inkomstuppgift för en uppsagd medarbetare. Då behöver du inte meddela oss om medarbetarens eventuella avgångsvederlag, eftersom det inte räknas som inkomst av eget arbete och därför inte är sjukpenninggrundande.