Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Medarbetare med funktions­nedsättning

Har din medarbetare en funktionsnedsättning, eller funderar du på att anställa en person som har det? Här kan du läsa om vilket stöd du som arbetsgivare kan få.

Stöd till dig som arbetsgivare

Om du ska anställa en person med funktionsnedsättning erbjuder Arbetsförmedlingen olika bidrag till dig som arbetsgivare. Det innebär att du kan få ekonomiskt stöd för att din medarbetare ska kunna utföra sitt arbete.

Anställ med stöd (arbetsformedlingen.se) öppnas i nytt fönster

Bidrag för arbetshjälpmedel?

Det finns stöd för att anpassa arbetsplatsen för olika typer av funktionsnedsättningar. Vill du anställa en person som behöver arbetshjälpmedel, eller har medarbetaren varit anställd högst 12 månader? Då ska du vända dig till Arbetsförmedlingen. 

Om medarbetaren har jobbat hos dig i mer än 12 månader, kan Försäkringskassan betala ut bidraget.

Vem ska ansöka – arbetsgivaren eller medarbetaren?

Om arbetshjälpmedlet eller anordningen innebär att en maskin eller lokal behöver byggas om, så ska du som arbetsgivare ansöka.

Medarbetaren kan ansöka om bidrag till personliga hjälpmedel som behövs i det egna arbetet och som ligger utanför arbetsgivarens normala ansvar för arbetsmiljön.

Bidraget kan vara högst 50 000 kronor, oavsett vem av er som ansöker, men reglerna för utbetalning skiljer sig åt:

  • Som arbetsgivare får du hälften av den kostnad som överstiger 10 000 kronor i bidrag.
  • Medarbetaren får upp till 50 000 kronor i bidrag.

Bidrag till datorbaserade arbetshjälpmedel kan betalas ut med ett högre belopp än 50 000 kronor.

Bidrag till arbetshjälpmedel

Bidrag för att utreda hur arbetsplatsen kan anpassas

Om du som arbetsgivare behöver kartlägga vilket stöd en medarbetare med funktionsnedsättning behöver för att kunna jobba på arbetsplatsen, så kan du få ett arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Det är ett bidrag för att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp arbetsplatsinriktade åtgärder. Det kan handla om lämpliga arbetshjälpmedel, anpassning av lokalerna eller maskiner och andra åtgärder som hjälper medarbetare med olika funktionsnedsättningar att arbeta.

Bidrag för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro

Särskilt högriskskydd innebär att du som arbetsgivare kan få ersättning för sjuklönekostnader om medarbetaren riskerar att ha långa sjukperioder eller riskerar att vara sjuk ofta.

Medarbetare som är sjuka ofta kan även slippa karensavdrag.

Medarbetare omfattas av det särskilda högriskskyddet om det är troligt att de, på grund av en funktionsnedsättning, antingen kommer att vara

  • sjuk ofta (fler än tio gånger under ett år), eller
  • sjuk länge (fler än 28 dagar i följd).

Särskilt högriskskydd

 

Du som är arbetsgivare kan anställa en person som har sjuk- eller aktivitetsersättning utan att hen förlorar rätten till ersättning. Det gäller när medarbetaren haft ersättningen i mer än ett år. Innan din tilltänkta medarbetare börjar arbeta igen, ska hen kontakta Försäkringskassan för att ansöka om att få behålla sin rätt till sjukersättning eller aktivitetsersättning. När medarbetaren har ansökt kan hen börja arbeta direkt.

Information för medarbetaren om sjukersättning

Information för medarbetaren om aktivitetsersättning

 

 Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor

Ja, om medarbetaren har en dokumenterad funktionsnedsättning som innebär risk att vara borta länge, kan du som arbetsgivare få tillbaka pengarna som du har betalat ut i sjuklön. Det kallas särskilt högriskskydd. Medarbetaren måste ha ansökt om särskilt högriskskydd i förväg för att vi ska kunna betala tillbaka sjuklönen till dig.

Särskilt högriskskydd

Du betalar sjuklön för de första 14  sjukdagarna utan att göra karensavdrag. Sedan ansöker du om ersättning för sjuklönekostnaderna från Försäkringskassan.

Särskilt högriskskydd

Ja, medarbetaren kan prova att jobba heltid men ska alltid kontakta Försäkringskassan innan hen börjar att arbeta. När medarbetaren fick sitt beslut om sjukersättning kan ha betydelse för om hen får behålla hela eller delar av sin ersättning.

Information för medarbetaren om sjukersättning