Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Stödjande och lyhört ledarskap nyckeln till ett blomstrande företag

– Att arbeta för att personalen ska må bra på arbetet är ett arbete som ger dubbelt resultat, dels mår personalen bra och dels bidrar det till att skapa en stabil och långsiktig assistansgrupp där vi kan fokusera på kvalitet, säger Delia Zadius, vd på Blomstra i Sverige AB.

Delia Zadius är vd och ägare av Blomstra i Sverige AB och har drivit assistansverksamhet i fem år. Under det senaste året har verksamheten utökats med hemtjänst och städ. Delia har jobbat inom omsorgen sen hon var 18 år inom såväl privat som kommunal verksamhet med både bra och dåliga erfarenheter i bagaget.

– Efter att min brukare gått bort ville jag ta tillvara på mina erfarenheter och använda dessa till att starta en riktigt bra personlig assistansverksamhet där vi arbetar för och fokusera på både brukaren och assistenten, säger Delia.

Enkäter ger ledningen återkoppling

På Blomstra skickar ledningen ut enkäter två gånger per år för att följa upp hur personalen mår, hur de trivs och hur arbetsklimatet ser ut samt hur ledningen fungerar såväl som arbetsuppgifter. Detta ger ledningen en bra bild över vad som är bra och vad som kan förbättras.

– När personalen mår bra, både i privatlivet och i arbetslivet, både fysiskt och mentalt så minskar antalet sjukskrivningar, något som vi ser också har en direkt påverkan på kundernas upplevelse av hur assistansverksamheten fungerar, säger Delia.

Förebygg sjukfrånvaro med riskbedömningar

För att förebygga sjukskrivningar börjar man på Blomstra varje nytt uppdrag med en riskbedömning gällande det fysiska på arbetsplatsen; vilka miljöer och situationer befinner sig brukaren i, vilka risker finns det med arbetsmiljön, vilka lyft finns och vilka hjälpmedel behövs. Personalen är med genom hela processen, från schemaläggning till plan för genomförande. Detta skapar en delaktighet bland personalen där de är själva med och formar sin arbetsmiljö och får möjlighet att påverka hur arbetet ska genomföras.

– Vi har regelbundna avstämningar med personalen för att se hur de mår och de kan alltid komma till oss chefer om det är något. Det är också väldigt viktigt för välbefinnandet att personalen kan påverka sin arbetssituation, att de känner att det går att förändra om något inte fungerar. Vi försöker se hela individen och bemöta den anställde på ett mänskligt sätt samtidigt som vi utför vårt arbete på ett fullgott sätt, säger Delia.

På Blomstra i Sverige AB är sjukfrånvaron låg och stabil till skillnad från sjukfrånvaron i många andra verksamheter inom samma bransch. Den totala sjukfrånvaron 2017 ligger på 2,53 procent och det tack vara framgångsrikt hälsoarbete där personalens delaktighet och de regelbundna uppföljningarna uppges som främsta orsaken.

Förkorta sjukskrivningar

Vid sjukskrivning upprättar Blomstra en rehabiliteringsplan tillsammans med den anställde. Då går chefen igenom med medarbetaren vad medarbetaren behöver för att kunna komma tillbaka till arbetet. Eftersom Blomstra är ett mindre bolag har de inte möjlighet att ha en särskild person som bara jobbar med företagets hälsoarbete, så samarbetet med företagshälsovården spelar en viktig roll för det förebyggande arbetet såväl som för att få personalen åter i arbete.

– Jag hade kontakt med min arbetsgivare under hela min sjukskrivning. Delia följde upp hur det gick, hur jag mådde och vad som hände, hon såg också till att jag nästan direkt fick tid hos företagshälsovården där jag fick professionell hjälp. Delias omsorg om mig gjorde mig glad och jag kände mig värdefull, säger Maria Sarkijärvi, personlig assistent på Blomstra i Sverige AB.

Det viktiga är att ha en dialog mellan arbetsgivare och den anställde, men även med läkaren för att förkorta sjukskrivningen och komma framåt i rehabilitering. När det är nödvändigt behöver den anställde återintroduceras på arbetsplatsen, exempelvis genom att först återgå i arbete på deltid och att anpassa schemat på ett sådant sätt att den anställde inte tvingas genomföra tungt lyft eller ha för långa arbetsdagar.

– Jag skulle ge tipset till arbetsgivare att vara lyhörda och att prata med medarbetarna, fråga hur de mår och våga ställa frågan om allting är bra på jobbet och med livet. Då känner jag att du som arbetsgivare vill veta hur jag mår och att jag är viktig för dig, säger Maria Sarkijärvi.

Delias främsta tips till arbetsgivare:

  • Regelbundna medarbetarenkäter – ger bra inblick i medarbetarnas arbetsklimat
  • Riskbedömning av arbetsplatsen inför varje nytt uppdrag och i varje situation
  • Lyhört ledarskap - visa att du som arbetsgivare uppskattar personalen och våga fråga hur det går på arbetsplatsen och med livet i övrigt
  • Erbjud stegvis återgång till arbetet med anpassade arbetsuppgifter
  • Regelbunden kontakt under frånvaro

Stödjande och lyhört ledarskap nyckeln till ett blomstrande företag

5 minuter

Regelbundna medarbetarenkäter, riskbedömning av arbetsplatsen inför varje nytt uppdrag och lyhört ledarskap är några av arbetssätten som håller sjukfrånvaron på assistans- och hemtjänstbolaget Blomstra AB på låg och stabil nivå.

Relaterade länkar

Stöd från Försäkringskassan