Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Så tycker arbetsgivare

Du kan få bidrag för att förebygga sjukfrånvaro eller underlätta för dina medarbetare att komma tillbaka till jobbet efter sjukskrivning. Här berättar arbetsgivare hur de använt bidraget och nyttan det gjort.

Insatserna som kan minska sjukfrånvaro

Jennie Johansson

På idylliska Orust i västkustens skärgård är kommunen den största arbetsgivaren. Men den höga arbetsbelastningen som präglar vård, skola och omsorg leder till upprepad korttidssjukfrånvaro. Med ekonomiskt bidrag från Försäkringskassan kan kommunen jobba mot en friskare arbetsplats.

Insatserna som kan minska sjukfrånvaro

Sandra Åström

För en kontorsanställd är det en självklarhet att komma hem oskadd från jobbet. Men i tillverkningsindustrin är säkerhetsfrågan ständigt aktuell. På Svensk Cellulosas fabrik i Munksund finns en holistisk ansats där personalens hälsa ses som en viktig del för säkerheten.

Målet: noll olyckor på arbetsplatsen

 

 Så söker du bidraget arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd