Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Nyhet från 1 juli - plan för återgång i arbete

Om du förväntas vara sjukskriven i minst 60 dagar från och med sjukperiodens första dag, så ska din arbetsgivare ta fram en plan för hur du ska komma tillbaka till arbetet, ex. genom anpassning av din arbetsplats, din arbetstid eller behov av olika hjälpmedel. I största möjliga mån ska du själv vara med och ta fram planen.

Syftet med planen

Syftet med planen är att tydliggöra ansvaret för rehabilitering och att säkerställa att du får ett bra stöd i sjukskrivningsprocessen. Planen ska tas fram senast dag 30 i sjukperioden.  Planen ska vara ett stöd för rehabilitering på din arbetsplats och ska underlätta för dig att komma tillbaka till arbete. Din arbetsgivare ska kontinuerligt följa upp planen och revidera den vid behov.

Utifrån ditt läkarintyg ska din arbetsgivare göra ett antagande om när du kan komma tillbaka i ordinarie arbete. Om det inte är möjligt, så kan din arbetsgivare tillsammans med dig göra ett antagande om när du kan börja arbeta.
Planen kan också vara ett underlag för Försäkringskassans handläggning av ditt ärende. Vid behov kan Försäkringskassan begära att din arbetsgivare lämnar in planen. Försäkringskassan ska säkerställa att planen håller god kvalitet och att de åtgärder som ni planerat genomförs.

Ansvar för rehabilitering

  • Din arbetsgivares ansvar för rehabilitering på arbetsplatsen framgår av Socialförsäkringsbalken, arbetsmiljölagen och praxis från Arbetsdomstolen.
  • Du själv är skyldig att aktivt medverka i din rehabilitering (30 kap. § 7 Socialförsäkringsbalken)

När behöver din arbetsgivare inte ta fram en fullständig plan

  • Om du förväntas kunna återgå helt i arbete inom 60 dagar, så behöver din arbetsgivare bara dokumentera sitt ställningstagande istället för att ta fram en plan. Skulle det senare visa sig att du inte kan börja arbeta inom 60 dagar, så ska din arbetsgivare ta fram en plan så snart som möjligt. 
  • Om du kan återgå helt i arbete utan några särskilda insatser och oavsett sjukskrivningens längd, så behöver din arbetsgivare bara dokumentera skälen till det. Skulle det senare visa sig att du inte kan återgå i arbete utan insatser, så ska din arbetsgivare ta fram en plan så snart som möjligt.
  • Om ditt hälsotillstånd innebär att återgång i arbete inte är möjligt, inte ens med rehabiliterande åtgärder, så behöver din arbetsgivare inte ta fram en plan utan dokumenterar bara sitt ställningstagande. Om det finns tveksamheter eller om det senare visar sig att du trots allt kan återgå i arbete, så ska din arbetsgivare ta fram en plan så snart som möjligt.
  • Om ditt hälsotillstånd för tillfället innebär att du inte kan delta i planeringen får planen vänta till dess att ditt hälsotillstånd har förbättrats. Arbetsgivaren behöver då bara dokumentera sitt ställningstagande.

Stöd till din arbetsgivare

Din arbetsgivare kan gärna använda den mall som Försäkringskassan har tagit fram tillsammans med arbetsgivarorganisationerna när hen tar fram en plan för återgång i arbete.

7459 Arbetsgivarens plan för återgång i arbete

Din arbetsgivare kan få bidrag för att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp rehabiliteringsåtgärder på din arbetsplats.

Läs mer om arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd