Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Medarbetare med sjukt barn (vab)

Vab är när en medarbetare stannar hemma från jobbet för att ta hand om ett sjukt barn. Försäkringskassan betalar ut ersättningen som kallas tillfällig föräldrapenning.

När kan medarbetaren vabba?

En medarbetare kan vara ledig från arbetet för att vårda sitt barn som är under 12 år. Det gäller i följande fall:

 • Barnet är sjukt eller smittat.
 • Ordinarie vårdare är sjuk eller smittad. Ordinarie vårdare är den som brukar ha hand om barnet när medarbetaren arbetar, till exempel en annan förälder, dagbarnvårdare eller släkting.
 • Den andra föräldern måste följa med ett annat av familjens barn till läkare.
 • Medarbetaren ska besöka barnavårdscentralen eller en annan mottagning för barnhälsovård, till exempel tandläkare eller barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

Föräldrar till ett allvarligt sjukt barn som inte fyllt 18 år har rätt att vara lediga från arbetet för att vårda sitt barn. Ett barn anses vara allvarligt sjukt om

 • barnets liv är i fara
 • barnet får behandling mot sin sjukdom och barnets liv är i fara utan behandlingen
 • eller ett barn med funktionsnedsättning .
 

Att anmäla vård av sjukt barn

När en medarbetare ska vara ledig från arbetet för att vabba, ska hen anmäla det till dig samma dag.

  Medarbetaren ska:

  • Anmäla till dig som arbetsgivare att hen ska vabba.  

  Arbetsgivaren ska:

 • Lämna svar på inkomstförfrågan om Försäkringskassan ber om det.
 • Intyga att medarbetaren har varit hemma med sjukt barn och ange i vilken omfattning om Försäkringskassan ber om det. 

 Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor

Om du inte besvarar vår inkomstförfrågan får medarbetaren ingen ersättning. Det beror på att Försäkringskassan inte kan handlägga ärendet utan de inkomstuppgifter som du ska skicka in.

Ja, medarbetaren kan vabba 75 procent, 50 procent, 25 procent eller 12,5 procent av en dag.

Det beror på. Medarbetaren kan byta sina semesterdagar mot ersättning för vab om de semestrar i Sverige eller i ett annat EU-land och om du som arbetsgivare godkänner det. Du ska i så fall ändra medarbetarens semester till vab.

Ja, det kan stämma. Medarbetaren kan få ersättning för vab för barn som har fyllt 12 men ännu inte 16 år om barnet behöver mer hjälp än vanligt.
Till exempel om

 • medarbetaren behöver följa med barnet på läkarbesök
 • ett annars friskt barn blir svårt sjukt och inte klarar sig själv
 • grundsjukdomen förvärras hos ett barn med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning
 • barn med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning blir akut sjukt i en annan sjukdom.

Föräldrar kan också vabba om barnet är mellan 16 och 20 år och omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). I vissa fall gäller detta till och med att barnet fyller 23 år.

Nej, du har inte rätt att kräva ett läkarintyg oavsett om det gäller enstaka sjukdomsfall eller om barnet har en allvarlig sjukdom. 

Ja, en förälder som arbetar skift kan behöva dagen för vila vilket kan ge din medarbetare rätt att vabba.

Ja, det finns situationer som ger båda föräldrarna rätt till ersättning för samma tid, till exempel:

 • när föräldrarna följer med sitt barn till läkare och barnet lider av en allvarlig sjukdom
 • om föräldrarna som en del i behandlingen av barnet behöver delta i läkarbesök eller i någon behandling som ordinerats av läkare.

Föräldrar kan också vabba på samma dag när de måste vårda barnet under olika tider på dygnet.

Medarbetaren ska göra en anmälan till dig  senast en vecka i förväg.

Ja, din anställd kan vabba för sitt syskonbarn. Hen kan även vabba för barnbarn eller kompisars barn.