Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Sjuk ofta eller länge – särskilt högriskskydd

Särskilt högriskskydd innebär att du som arbetsgivare kan få ersättning för dina sjuklönekostnader om medarbetaren riskerar att ha långa sjukperioder eller riskerar att vara sjuk ofta. Medarbetare som är sjuka ofta kan även slippa karensavdrag.

Kan jag få ersättning för mina sjuklönekostnader?

Om medarbetaren har ansökt om och fått rätt till särskilt högriskskydd, kan du som arbetsgivare ansöka om ersättning för hela sjuklönekostnaden från Försäkringskassan.

Medarbetare omfattas av det särskilda högriskskyddet om det är troligt att de, på grund av en sjukdom eller en funktionsnedsättning, antingen kommer att vara

  • sjuk ofta (fler än tio gånger under ett år),
  • eller sjuk länge (fler än 28 dagar i följd).

En medarbetare som är sjuk ofta har rätt till sjuklön redan från första dagen. Du som arbetsgivare betalar sjuklön för de första 14 dagarna utan att göra karensavdrag. Sedan ansöker du om ersättning från Försäkringskassan för dina sjuklönekostnader.

Medarbetaren slipper inte karensavdraget om hen har fått särskilt högriskskydd för att hen riskerar att vara sjuk under längre perioder.

 

Hur gör jag för att få ersättning?

1. Medarbetaren ansöker om särskilt högriskskydd

2. Medarbetaren meddelar dig om ansökan beviljas

Om ansökan beviljas kommer medarbetaren att meddela dig det. Hen ger dig ett skriftligt meddelande där det står vilken period som hen får särskilt högriskskydd och vad det innebär för dig som arbetsgivare. Beslutet börjar gälla tidigast den månad när ansökan kom in till oss.

Från att ansökan kommer in tar det normalt 30 dagar att handlägga ärendet. Om vi behöver fler uppgifter kan det ta längre tid.

3. Fyll i ansökningsblanketten för arbetsgivare

4. Skicka in ansökningsblanketten för arbetsgivare

Du skickar in din ansökan till Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund.

5. Utbetalning

Från att er ansökan kommer in tar det normalt 30 dagar att handlägga ert ärende. Om vi behöver fler uppgifter kan det ta längre tid.

Utbetalningen har inte ett fast datum utan kommer så fort vi är färdiga med handläggningen.

Vad gör jag om medarbetaren med särskilt högriskskydd blir sjuk?

Medarbetaren anmäler som vanligt hos dig som arbetsgivare när hen blir sjuk och du betalar ut sjuklön till medarbetaren. . Du ansöker därefter om ersättning för sjuklönekostnaderna från Försäkringskassan.

Vanliga frågor

Ja, om en medarbetare ska donera organ eller vävnader, eller genomgå utredning om sådant ingrepp, kan Försäkringskassan besluta om särskilt högriskskydd. Sjuklön kan då betalas ut redan från första dagen. Du ansöker hos Försäkringskassan om ersättning för dina sjuklönekostnader.

Ja. I vissa fall kan medarbetaren få ett beslut om särskilt högriskskydd utan att Försäkringskassan utreder risken för framtida sjukperioder.

Det gäller om medarbetaren har haft rätt till aktivitetsersättning någon av de senaste tolv månaderna innan han eller hon ansöker om särskilt högriskskydd. I dessa fall ska fortfarande ett karensavdrag göras från medarbetarens sjuklön.

Aktivitetsersättning är ersättning till personer mellan 19 och 29 år vars arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel i minst ett år.