Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Ersättning för sjuklönekostnader

För alla arbetsgivare i Sverige finns ett skydd mot höga sjuklönekostnader. Skyddet innebär att arbetsgivare kan få ersättning för sjuklönekostnader.

Behöver jag ansöka om ersättningen?

Nej, ingen ansökan behövs. Du som arbetsgivare ska betala ut sjuklön till dina anställda precis som vanligt. Som arbetsgivare lämnar du varje månad in en arbetsgivardeklaration till Skatteverket och fyller i sjuklönekostnaden.

Skatteverket meddelar i sin tur Försäkringskassan om dina sjuklönekostnader och lönekostnader. Utifrån dessa uppgifter beslutar Försäkringskassan om din ersättning. Försäkringskassan betalar ut ersättningsbeloppet till ditt skattekonto hos Skatteverket. Du kan själv begära utbetalning av pengarna eller låta dem stå kvar för att täcka skatter och avgifter som ska betalas. Mer information om hur du begär utbetalning från skattekontot finns på Skatteverkets webbplats.

Utbetalning från skattekontoret för dig som är företagare (skatteverket.se)

Hur redovisar jag sjuklönekostnaderna?

I arbetsgivardeklarationen ska du fylla i de kostnader som du ska betala enligt sjuklönelagen. Det innebär:

  • Kostnader för dag 1–14 i sjuklöneperioden med högst 80 procent av lönen och andra anställningsförmåner.
  • Karensavdraget på sjuklönen ska inte räknas med då det inte är en kostnad.
  • Arbetsgivaravgifter på sjuklönen ska räknas med. Tänk på att avgifterna är olika beroende på de anställdas ålder.
  • Räkna inte med kostnader från kollektivavtal eller särskilda avtal med den anställda.

Information om sjuklön

Här kan du läsa mer om vad sjuklön är, och hur du räknar ut karensavdrag och sjuklön.

Sjuklön

När kommer pengarna?

Ersättning för perioden oktober–november 2021 görs enligt de vanliga årsberäkningarna och kommer att beräknas och betalas ut första kvartalet 2022.

Ersättning för perioden december 2021–mars 22 kommer att beräknas och betalas ut månadsvis med start i februari 2022.

Om Försäkringskassan behöver veta mer om de uppgifter du lämnat till Skatteverket så tar beslutet längre tid. På Skatteverkets webbplats kan du läsa när du senast ska lämna in din arbetsgivardeklaration.

När ska jag lämna arbetsgivardeklaration? (skatteverket.se)

Beräkning av ersättning för höga sjuklönekostnader

För den här perioden gäller ett maxbelopp på 250 000 kronor och ersättningen betalas ut i efterhand under första kvartalet 2023.

Ersättningen beräknas så här:

För den här perioden betalas ersättningen ut månadsvis och beräknas så här:

Om arbetsgivarens lönekostnad för niomånadersperioden är ...

så betalas ersättning ut för den andel av sjuklönekostnaden som överstiger …

Högst 2 250 000 0,5 procent
2 250 000–4 500 000 0,9 procent
4 500 000–9 000 000 1,2 procent
9 000 000–15 000 000 1,3 procent
Över 15 000 000 1,5 procent

Exempel på hur ersättningen beräknas:

Lönekostnad Sjuklönekostnad Procent Beräkning Ersättning
500 000 25 000 0,5 0,005x500 000=2 500 25 000-2 500=22 500

Lönekostnad 500 000 kronor. Sjuklönekostnad 25 000 kronor.

Arbetsgivaren får ersättning för den del av kostnaden som överstiger 0,5 procent av lönekostnaden, det vill säga 2 500 kronor (0,005x500 000). Ersättningen blir 22 500 kronor (25 000-2 500).

Lönekostnad Sjuklönekostnad Procent Beräkning Ersättning
5 000 000 250 000 1,2 0,012x5 000 000=60 000 250 000-60 000=190 000

Lönekostnad 5 000 000 kronor. Sjuklönekostnad 250 000 kronor.

Arbetsgivaren får ersättning för den del som överstiger 1,2 procent av lönekostnaden, det vill säga 60 000 kronor (0,012x5 000 000). Ersättningen blir 190 000 kronor (250 000-60 000).

 

För den här perioden betalas ersättningen ut månadsvis och beräknas så här:

Om arbetsgivarens lönekostnad per månad är ...

så betalas ersättning ut för den andel av sjuklönekostnaden som överstiger …

Högst 250 000 0,35 procent
250 000–500 000 0,63 procent
500 000–1 000 000 0,77 procent
1 000 000–1 667 000 0,86 procent
Över 1 667 000 1,07 procent

Exempel på hur ersättningen beräknas:

Lönekostnad Sjuklönekostnad Procent Beräkning Ersättning
200 000 15 000 0,35 0,0035x200 000=700 15 000-700=14 300

Lönekostnad 200 000 kronor. Sjuklönekostnad 15 000 kronor.

Arbetsgivaren får ersättning för den del av kostnaden som överstiger 0,35 procent av lönekostnaden, det vill säga 700 kronor (0,0035x200 000). Ersättningen blir 14 300 kronor (15 000-700).

Lönekostnad Sjuklönekostnad Procent Beräkning Ersättning
400 000 25 000 0,0063 0,0063x400 000=2 520 25 000-2 520=22 480

Lönekostnad 400 000 kronor. Sjuklönekostnad 25 000 kronor.

Arbetsgivaren får ersättning för den del som överstiger 0,63 procent av lönekostnaden, det vill säga 2 520 kronor (0,0063x400 000). Ersättningen blir 22 480 kronor (25 000-2 520).

 

För den här perioden gäller ett maxbelopp på 250 000 kronor och ersättningen betalas ut i efterhand under första kvartalet 2022. Ersättningen beräknas så här:

Om arbetsgivarens lönekostnad för tvåmånadersperioden är ...

så betalas ersättning ut för den andel av sjuklönekostnaden som överstiger…

Högst 500 000 0,5 procent
500 000–1 000 000 0,9 procent
1 000 000–2 000 000 1,2 procent
2 000 000–3 333 000 1,3 procent
Över 3 333 000 1,5 procent

Exempel på hur ersättningen beräknas:

Lönekostnad Sjuklönekostnad Procent Beräkning Ersättning
500 000 25 000 0,5 0,005x500 000=2 500 25 000-2 500=22 500

Lönekostnad 500 000 kronor. Sjuklönekostnad 25 000 kronor.

Arbetsgivaren får ersättning för den del av kostnaden som överstiger 0,5 procent av lönekostnaden, det vill säga 2 500 kronor (0,005x500 000). Ersättningen blir 22 500 kronor (25 000-2 500).

Lönekostnad Sjuklönekostnad Procent Beräkning Ersättning
1 100 000 60 000 1,2 0,012x1 100 000=13 200 60 000-13 200=46 800

Lönekostnad 1 100 000 kronor. Sjuklönekostnad 60 000 kronor.

Arbetsgivaren får ersättning för den del av kostnaden som överstiger 1,2 procent av lönekostnaden, dvs. 13 200 kronor (0,012x1 100 000). Ersättningen blir 46 800 kronor (60 000-13 200).

 

För den här perioden betalas ersättningen ut månadsvis och beräknas så här:

Om arbetsgivarens lönekostnad per månad är ...

så betalas ersättning ut för den andel av sjuklönekostnaden som överstiger …

Högst 250 000 0,35 procent
250 000–500 000 0,63 procent
500 000–1 000 000 0,77 procent
1 000 000–1 667 000 0,86 procent
Över 1 667 000 1,07 procent

Exempel på hur ersättningen beräknas:

Lönekostnad Sjuklönekostnad Procent Beräkning Ersättning
200 000 15 000 0,35 0,0035x200 000=700  000-700=14 300

Lönekostnad 200 000 kronor. Sjuklönekostnad 15 000 kronor.

Arbetsgivaren får ersättning för den del av kostnaden som överstiger 0,35 procent av lönekostnaden, det vill säga 700 kronor (0,0035x200 000). Ersättningen blir 14 300 kronor (15 000–700).

Lönekostnad Sjuklönekostnad Procent Beräkning Ersättning
400 000 25 000 0,0063 0,0063x400 000=2 520 25 000-2 520=22 480

Lönekostnad 400 000 kronor. Sjuklönekostnad 25 000 kronor.

Arbetsgivaren får ersättning för den del som överstiger 0,63 procent av lönekostnaden, det vill säga 2 520 kronor (0,0063x400 000). Ersättningen blir 22 480 kronor (25 000–2 520).

 

Alla arbetsgivare har fått ersättning för hela sjuklönekostnaden som redovisats i arbetsgivardeklarationen för den här perioden. Utbetalningarna har gjorts månadsvis.

 

För den här perioden gäller ett maxbelopp på 250 000 kronor och ersättningen betalas ut i efterhand under mars 2021. Ersättningen beräknas så här:

Om arbetsgivarens lönekostnad

så betalas ersättning ut för den andel av sjuklönekostnaden som överstiger …

Högst 750 000 0,5 procent
750 000–1 500 000 0,9 procent
1 500 000–3 000 000 1,2 procent
3 000 000–5 000 000 1,3 procent
Över 5 000 000 1,5 procent

Exempel på hur ersättningen beräknas:

Lönekostnad Sjuklönekostnad Procent Beräkning Ersättning
500 000 25 000 0,5 0,005x500 000=2 500 25 000-2 500=22 500

Lönekostnad 500 000 kronor. Sjuklönekostnad 25 000 kronor.

Arbetsgivaren får ersättning för den del av kostnaden som överstiger 0,5 procent av lönekostnaden, det vill säga 2 500 kronor (0,005x500 000). Ersättningen blir 22 500 kronor (25 000-2 500).

Lönekostnad Sjuklönekostnad Procent Beräkning Ersättning
1 100 000 60 000 0,9 0,009x1 100 000=9 900 60 000-9 900=50 100

Lönekostnad 1 100 000 kronor. Sjuklönekostnad 60 000 kr.

Arbetsgivaren får ersättning för den del som överstiger 0,9 procent av lönekostnaden, dvs. 9 900 kronor (0,009x1 100 000). Ersättningen blir 50 100 kronor (60 000-9 900).

 

Sidan kan inte hittas

Sidan du söker gick inte att hitta. Den kan ha flyttats eller tagits bort. Det innebär att direktlänkar och webbläsarens bokmärke/favorit inte fungerar längre.
För att hitta informationen rekommenderar vi att du går in via menyn ovan eller använder webbplatsens sökfunktion.

Sidan du söker gick inte att hitta. Den kan ha flyttats eller tagits bort. Det innebär att direktlänkar och webbläsarens bokmärke/favorit inte fungerar längre.

Tillbaka till startsidan