Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Ersättning för höga sjuklönekostnader

För alla arbetsgivare i Sverige finns ett skydd mot höga sjuklönekostnader. Skyddet innebär att arbetsgivare kan få ersättning för årliga sjuklönekostnader som överstiger en viss nivå.

Kan jag få ersättning för höga sjuklönekostnader?

Använd e-tjänsten för att se om du kan få ersättning för dina sjuklönekostnader.

Beräkna ersättning för sjuklönekostnader

Hur mycket kan jag som arbetsgivare få?

Den högsta ersättningen som går att få är 250 000 kronor om året. Du kan få ersättning för den del av sjuklönekostnaderna som överstiger:

  • 0,5 procent av den totala lönekostnaden om den uppgår till högst 3 miljoner kronor årligen.
  • 0,9 procent av den totala lönekostnaden om den överstiger 3 men inte 6 miljoner kronor årligen.
  • 1,2 procent av den totala lönekostnaden om den överstiger 6 men inte 12 miljoner kronor årligen.
  • 1,3 procent av den totala lönekostnaden om den överstiger 12 men inte 20 miljoner kronor årligen.
  • 1,5 procent av den totala lönekostnaden om den överstiger 20 miljoner kronor årligen.

Behöver jag ansöka om ersättningen?

Nej, ingen ansökan behövs. Som arbetsgivare lämnar du varje månad in en arbetsgivardeklaration till Skatteverket och fyller i sjuklönekostnaden. Skatteverket meddelar i sin tur Försäkringskassan om dina sjuklönekostnader och lönekostnader. Utifrån dessa uppgifter beräknar Försäkringskassan sedan vilken ersättning du kan få. Skatteverket betalar ut ersättningsbeloppet till ditt skattekonto.

När kommer pengarna?

De arbetsgivare som har rätt till ersättning får pengarna insatta på sitt skattekonto före 31 maj. Det står “Kompensation för höga sjuklönekostnader” på kontoutdraget från skattekontot. Om vi behöver fler uppgifter kontaktar vi er någon gång mellan mars och augusti. I så fall kommer inte beslutet att bli klart förrän efter den 31 maj.

Vanliga frågor

Ja, du kan ansöka om ersättning i förskott från Försäkringskassan. Möjligheten finns för att små eller nyetablerade arbetsgivare inte ska behöva ligga ute med pengar för höga sjuklönekostnader en längre tid.

Försäkringskassan beslutar löpande om krediteringar i förskott. Om du som arbetsgivare har fått ersättning i förskott, kan en ny förskottsansökan prövas tidigast efter tre månader från den dag då den senaste ansökan som beviljades kom in till Försäkringskassan.

I förskottsansökan ska du ange summan av dina lönekostnader och arbetsgivaravgifter för alla anställda som du beräknar att företaget kommer att ha för hela kalenderåret. Du behöver inte ange sjuklönekostnader, eftersom Försäkringskassan hämtar den uppgiften från Skatteverket.

Tänk på att ersättning i förskott är preliminär. Försäkringskassan stämmer av och jämför dina beräknade kostnader mot de verkliga kostnaderna året efter att ersättningen krediterats. En arbetsgivare som fått för mycket ersättning blir återbetalningsskyldig. En arbetsgivare som fått för lite ersättning får en tilläggskreditering.

7016 Ansökan om ersättning till arbetsgivare för höga sjuklönekostnader för innevarande år (pdf)

Lönekostnaden är summan av bruttolöner, avgiftspliktiga förmåner och arbetsgivaravgifter. Försäkringskassan hämtar uppgifterna från företagets arbetsgivardeklaration.

Relaterade länkar

E-tjänster