Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Bidrag till utredningar – arbetsplatsnära stöd

Du som arbetsgivare kan få bidrag för köp av utredningar som kan ge svar på vad som behöver göras för att förebygga sjukfrånvaro eller underlätta för din medarbetare att komma tillbaka i arbete vid sjukskrivning. Det kallas arbetsplatsnära stöd.

Vilken typ av utredning kan jag få bidrag för?

Du som arbetsgivare kan få bidrag för:

 • Kartläggning av vilket stöd en medarbetare behöver för att undvika eller förkorta sjukskrivning, som till exempel anpassning av arbetsuppgifter eller arbetstider.
 • En konsultation om lämpliga arbetshjälpmedel.

Arbetsplatsnära stöd kan exempelvis behövas

 • vid upprepad korttidsfrånvaro.
 • vid signaler om ohälsa.
 • när arbetsförmågan är oklar i förhållande till arbetsuppgifter.
 • om det finns risk för att en medarbetare kan bli sjukskriven.
 • om det finns risk för att en medarbetare kan få svårigheter att återgå i arbete efter en sjukskrivning.
 • om det finns risk för att en medarbetare blir långvarigt sjukskriven.

Hur mycket pengar får jag?

Det beror på kostnaden för utredningen.

Bidraget täcker halva summan, men kan max vara 7 000 kronor per utredning. Pengarna går direkt till dig som är arbetsgivare.

Vad krävs för att få bidrag

Utredningen måste göras av en anordningar av företagshälsovård som är godkänd av Försäkringskassan.

För att kunna få bidrag ska följande ingå i utredningen:

 1. Bedömning av medarbetarens funktion i förhållande till arbetsuppgifterna.
 2. Kartläggning av medarbetarens hinder och resurser. 
 3. Att anordnaren har kunskap om arbetsplatsen samt för en dialog om lämpliga fortsatta insatser med både dig och medarbetaren.
 4. Övervägande av alternativ som till exempel arbetshjälpmedel, arbetsresor, anpassning och deltidssjukskrivning.

Den anlitade anordnaren avgör utifrån medarbetarens besvär vilken kompetens som behövs för att utföra utredningen.      

Bidraget gäller inte för medicinsk eller annan behandling.

Hur ansöker jag?

1. Anlita en godkänd anordnare av företagshälsovård

Utredningen ska utföras av en anordnare som är godkänd av Försäkringskassan.

Godkända anordnare av företagshälsovård – alfabetisk ordning utifrån postadress (2018-04-23)

Godkända anordnare av företagshälsovård – alfabetisk ordning utifrån anordnarnamn (2018-04-23)

2. Ansök om bidrag

Du ansöker om bidraget när utredningen är avslutad.

Följande uppgifter behövs vid ansökan:

 • vilken anordnare som har anlitats.
 • vilken medarbetare det gäller.
 • handling som styrker det belopp som du har betalat för utredningen.

Blankett för ansökan om bidrag:
7013 - Ansökan om bidrag för arbetsplatsnära stödpdf öppnas i nytt fönster

Blankett för anordnaren:
7008 Redovisning av arbetsplatsnära stöd

Vanliga frågor

Ja, du väljer själv hur ofta du vill ansöka, till exempel månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Bidrag kan bara betalas ut så länge pengar finns kvar för året. Det finns ingen begränsning för antal utredningar per medarbetare och år.

Ja, ansökan för utredningar som gjordes under 2017 ska ha kommit in till Försäkringskassan senast den 1 februari 2018. Du kan inte ansöka om bidrag för utredningar som genomfördes före 1 januari 2017.